IGEMO heeft een overheidsopdracht uitgeschreven, waarmee lokale besturen in de regio Rivierenland elektrische deelwagens kunnen aanbieden aan hun inwoners. Die opdracht is toegewezen aan een samenwerkingsverband van burgercoöperaties en een organisatie voor autodelen, die gegroeid is vanuit autodealers.

Autodelen is “hot”. Voor wie minder dan pakweg 10.000 km per jaar rijdt, is het financieel interessant. Het wordt ook steeds aantrekkelijker om de kopzorgen van een eigen wagen van je af te te schuiven. Bovendien brengt autodelen elektrisch rijden binnen ieders bereik.
Pieter Dresselaers, deskundige mobiliteit IGEMO

Lokale besturen nemen het voortouw

Lokale besturen zijn goed geplaatst om autodelen een zetje te geven. Ze kunnen de wagens die ze gebruiken voor dienstverplaatsingen delen met hun inwoners, zodat ze kostenbesparend werken en de wagens in kwestie minder onnodig stilstaan. Voor gemeenten is autodelen ook een interessante oplossing om de parkeerdruk te verminderen en om de overstap naar elektrisch rijden te maken, met vooral positieve gevolgen voor het klimaat en de luchtkwaliteit. Gemeenten hebben daarnaast een bijzondere rol bij elektrisch autodelen, omdat voertuigen en laadpalen samen moeten worden aangeboden op daarvoor aangeduide locaties. Deelauto’s zijn ook cruciaal in het aanbod aan mobiliteitsdiensten op Hoppin-punten.

De gekozen aanbieders voor autodelen in Rivierenland

De opdracht is toegewezen aan Coopstroom, Klimaan en Share4Mobility.

autodelen; app; EV
De opdracht voor autodelen in regio Rivierenland is toegewezen aan Coopstroom, Klimaan en Share4Mobility.

CoopStroom is een burger-energiecoöperatie, gesitueerd in West-Vlaanderen, met ervaring in hernieuwbare energieprojecten en autodelen. Zij bieden momenteel, samen met de coöperatie Partago, autodelen aan in heel Vlaanderen. In totaal voorzien ze in Vlaanderen op dit moment reeds meer dan 100 elektrische deelwagens. De Burgercoöperatie Klimaan is actief in energieprojecten in Mechelen en omstreken.

Share4Mobility is een samenwerking van 10 grote automotive dealergroepen, goed voor een jaarvolume van 80.000 nieuwe wagens. Het doel is om autodelen lokaal uit te rollen via de deelnemende dealers én binnen een nationaal netwerk. Gebruikers van autodelen kunnen zo profiteren van 1 aanbod in één en dezelfde app. Op dit ogenblik bestaat het totale wagenpark uit meer dan 120 deelwagens, waarvan 95% volledig elektrisch. In de regio Rivierenland zal het autodelen worden uitgerold door de groepen Autopartners Share en Kenis Share.

Wat nu?

In de komende weken bekijkt IGEMO met de gemeenten in de regio welke mogelijkheden er voor hen zijn om autodelen een plaats te geven in het lokale aanbod van vervoersmiddelen. IGEMO maakt dit aanbod mogelijk met de hulp van het Interreg project MOVE en kreeg hierbij ondersteuning van Autodelen.net.

Het logo van het Europese project Interreg North Sea Region MOVE.
Het project MOVE is co-gefinancierd door het programma North Sea Region 2014-2020.