Dat IGEMO niet alleen gemeenten ondersteunt om duurzame ontwikkeling in de praktijk te brengen, maar zich ook inspant om zelf duurzamer te worden, bleek eerder deze maand al. IGEMO werd toen uitgeroepen tot laureaat binnen het Voka Charter Duurzaam Ondernemen. In de nabije toekomst steken we echter nog een tandje bij, door te focussen op elektrisch autodelen.

Duurzaam woon-werkverkeer

Recent namen we de mobiliteit van IGEMO-medewerkers onder de loep. Daaruit bleek dat de helft van de IGEMO-medewerkers met de fiets naar het werk komt. Nog eens 12% neemt het openbaar vervoer. Dat is een mooi resultaat, zeker wanneer je deze statistieken vergelijkt met het Vlaamse gemiddelde, waarbij slechts 17% van het woon-werkverkeer met de fiets gebeurt en 7,5% met het openbaar vervoer.

De verdeling van het woon-werkverkeer binnen het IGEMO-team.

Dienstverplaatsingen: er is nog groeipotentieel

Toch is er ook voor IGEMO nog werk aan de winkel. Er is immers gebleken dat IGEMO-medewerkers voor dienstverplaatsingen hoofdzakelijk de auto nemen. In 68% van de gevallen is dat de eigen wagen. De overige dienstoverplaatsingen maken IGEMO-medewerkers momenteel met deelwagens van Cambio.

Elektrisch autodelen via Gestroomd.be

Om ook op het vlak van dienstverplaatsingen duurzamer te worden, heeft IGEMO een elektrische wagen besteld. Daarvoor maakt IGEMO gebruik van het kaderbestek van Gestroomd.be, waarop alle lokale besturen in Vlaanderen een beroep kunnen doen. Buiten de kantooruren zal deze wagen bovendien worden gedeeld met het autodeelplatform van Klimaan, dat o.a. ook op de Mechelse Veemarkt wagens aanbiedt. De IGEMO-deelwagen zal in 2023 beschikbaar zijn aan de Kanunnik De Deckerstraat in Mechelen.

IGEMO ondersteunt autodelen

IGEMO bevordert het aanbod van deelwagens in de regio actief door een kaderbestek elektrisch autodelen ter beschikking te stellen van gemeenten die met autodelen willen beginnen. Klanten van Klimaan/Coopstroom, Share4Mobility en Partago kunnen van elkaars voertuigen gebruik maken dankzij het CEDAN-netwerk.

Door zelf inspanningen te doen op het vlak van duurzame mobiliteit, inspireert IGEMO andere organisaties om mee de stap te zetten naar duurzaam woon-werkverkeer en duurzame dienstverplaatsingen.

Projectmanager Tijs Veyt en deskundige Pieter Dresselaers promoten elektrisch autodelen in de regio Rivierenland én binnen IGEMO.