De raad van bestuur (rvb) van IGEMO is het leidinggevende orgaan van onze organisatie, bestaande uit 13 leden (+ 3 raadgevende leden). Deze leden nemen de belangrijke beslissingen: ze ontwikkelen het strategisch beleid, formuleren de doelstellingen en bepalen de te varen koers. Ze komen maandelijks of, indien er dringende(re) kwesties zijn, sneller samen.

Wie zijn die bestuursleden in feite? We stellen ze graag één voor één voor in een interview. Elk bestuurslid krijgt dezelfde vragen voorgeschoteld. Deze maand aan het woord: François De Clercq, lid van de raad van bestuur voor Bornem.

François De Clercq in het kort:

  • Geboren in Bujumbura (Burundi) maar geadopteerd op zevenjarige leeftijd door lieve mensen uit Bornem.
  • Woonachtig in Bornem en niet van plan daar snel te vertrekken.
  • Alleenstaande.
  • Gemeenteraadslid voor CD&V in Bornem sinds 2018.
  • Vanaf april 2022 lid van de rvb.

Wat doe je in het dagelijkse leven, François?

Ik werk als vertegenwoordiger in de HVAC branche (luchtbehandeling in grote gebouwen). Momenteel ben ik meer dan 3 jaar in dienst bij mijn huidige werkgever. Sinds 2018 ben ik gemeenteraadslid voor CD&V in Bornem. Het is dus mijn eerste legislatuur.

Wie is François De Clercq naast politicus?

Politicus ben je toch 24/7? Wat er daarnaast gebeurt, wordt toch ook door een politieke bril beoordeeld. Maar ik ben een losse, vlotte en toegankelijke jongeman voor jong en oud. Ik kom geregeld in Bornem buiten, maar ook ver daarbuiten.

De regio om mijn werk te vertegenwoordigen is dan ook heel Vlaanderen. Ik kom graag in contact met veel en verschillende mensen. Ideeën uitwisselen, discussiëren, … maar met veel respect voor elkaar.

Ook ben ik aangesloten bij RVK, dit is een recreatieve voetbalploeg te Bornem. Voor de voetbalploeg van KFC Wintam-Eikevliet ben ik dan weer afgevaardigde (déléguée). En tot 2020 was ik zelf jeugdtrainer van verschillende ploegjes, maar dat moest ik uiteindelijk opgeven omdat het niet combineerbaar was met mijn politieke en professionele ambities. En dan af en toe nog eens proberen te gaan joggen, met vrienden optrekken, zaalvoetballen, …

Wat betekent IGEMO precies voor je?

Ruimtelijke ontwikkeling van een regio kan best gebeuren in intercommunaal verband via een intercommunale vereniging waar alle gemeenten van de desbetreffende regio inspraak hebben. Zodoende wordt er ook rekening gehouden met lokale gevoeligheden.

De opkomst van de vele vertegenwoordigers en geïnteresseerden op staten-regionaal Rivierenland georganiseerd door IGEMO en in het bijzonder collega Anthony Vanoverschelde, toont aan dat de deelnemers IGEMO als een surplus zien, en de tevredenheid over die verschillende samenwerkingen hoog is.

Voor mezelf is het nog persoonlijk heel pril, aangezien ik nog maar een klein jaar aangesteld ben voor Bornem binnen IGEMO.

Hoe zie je de toekomst tegemoet?

Nu ik van deze eerste legislatuur in de politiek geproefd heb, hoop ik dat er nog vele mogen volgen. In 2024 terug verkozen worden, en daardoor aangesteld blijven binnen de raad van bestuur van IGEMO, ooit schepen worden, …

Ik ben gezond ambitieus. En door dit alles van Bornem één van de mooiste en gezelligste gemeentes op aarde te maken. Of dit allemaal realistisch is zal de toekomst uitwijzen, maar dromen mag toch?