Bestuur

Algemene vergadering

Minstens 2x per jaar heeft een algemene vergadering der vennoten plaats. Alle vennoten worden vertegenwoordigd door minstens 2 afgevaardigden.

Raad van bestuur

De leden van de raad van bestuur worden benoemd door de algemene vergadering. Alle vennoten zijn door minstens een stemgerechtigd lid vertegenwoordigd in de raad van bestuur. Drie oppositieraadsleden werden met een raadgevende stem toegevoegd. De raad van bestuur van IGEMO telt 15 bestuursleden.

Contact & Meer info

Schoutetstraat 2
2800 Mechelen
+32 15 28 50 50
info@igemo.be

Ons onthaal is vrij toegankelijk op weekdagen van 9 tot 17 uur.
(met uitzondering van feestdagen)

Documenten

Ledenlijst raad van bestuur

Verslagen

zie publicaties