De Raad van Bestuur (RvB) van IGEMO is het leidinggevende orgaan van onze organisatie, bestaande uit 13 leden (+ 3 raadgevende leden). Deze leden nemen de belangrijke beslissingen: ze ontwikkelen het strategisch beleid, formuleren de doelstellingen en bepalen de te varen koers. Ze komen maandelijks of, indien er dringende(re) kwesties zijn, sneller samen.

Wie zijn die bestuursleden nu in feite? We stellen ze graag één voor één voor in een interview. Elk bestuurslid krijgt dezelfde vragen voorgeschoteld. Deze maand aan de beurt: Greet Geypen, tweede ondervoorzitster van de Raad.

Greet Geypen, tweede ondervoorzitster van de Raad van Bestuur van IGEMO.
Greet Geypen is tweede ondervoorzitster van de Raad van Bestuur van IGEMO.

Greet Geypen in het kort:

Geboren en woonachtig in Mechelen
Getrouwd en mama van 2 zoontjes

Studeerde Geschiedenis aan de Universiteit Gent
Studeerde Internationale Betrekkingen en Vergelijkende Politieke Wetenschappen aan de UCL in Louvain-la-Neuve
Was skimonitrice en zwembadredster
Sinds 2007 schepen in Mechelen

Wat doe je in het dagelijkse leven, Greet?

“Als Mechels schepen ben ik bevoegd voor Stadsontwikkeling, Ruimtelijke ordening, Wonen, Economie, Ondernemen, Werk en Personeel. Het is een ruim takenpakket dat veel van mijn tijd in beslag neemt.

Werken voor de stad vind ik een eer. Het is een engagement naar de stad en haar inwoners, dat voor mij gepaard gaat met een groot plichtsbesef. Dagelijks werken we aan een mooiere en betere stad. Het algemeen belang primeert hierin altijd.

Anderzijds is er het besef dat een stad nooit af is. Ik laat zaken echter niet graag op hun beloop en wil dat problemen zo snel mogelijk tot een goed einde gebracht worden. Ik haal dan ook veel voldoening uit het oplossen van complexe stadsontwikkelingsdossiers.”

Wie is Greet Geypen naast politica?

“Een schepenambt is heel tijdsintensief en beperkt zich niet tot de kantooruren. Toch is het belangrijk om naast het professionele leven ook voldoende “quality time” uit te trekken voor het gezin.

Zo maken we regelmatig een uitstapje: een citytrip of een bezoekje aan een museum of tentoonstelling. Dat is niet alleen plezierig maar tegelijkertijd ook verrijkend. Het is fijn dat mijn zoontjes hier echt interesse in tonen. Op vrije avonden ga ik vaak wandelen. Alhoewel, misschien is “stappen” een beter woord, want we houden het tempo graag hoog. (lacht) Het is verleidelijk om op zo’n momenten in de zetel te ploffen, maar na een wandeling ben ik weer helemaal opgeladen. Ik ga ook elke week tennissen in het Vrijbroekpark.”

Wat betekent IGEMO precies voor je?

“IGEMO is de voorbije decennia sterk geëvolueerd. De dienstverlening bestrijkt nu een veelheid aan beleidsdomeinen, waarbij zowel ecologische, sociale, economische als ruimtelijke aspecten aan bod komen. Dit maakt dat elke lokale ambitie of uitdaging aangekaart kan worden en een passend gevolg kan krijgen.

IGEMO is als het ware een verlengstuk van het beleid voor veel lokale besturen. De uitdaging van IGEMO blijft om deze dienstverlening kwalitatief en aan de juiste prijs aan te bieden. Kritisch blijven kijken naar de eigen werking en bijsturen waar nodig is -zoals in elke organisatie- essentieel.

We moeten vanuit IGEMO soms ook durven zeggen dat we bepaalde taken niet meer opnemen, omdat ze niet meer relevant zijn of omdat de toegevoegde waarde ervan te beperkt is.”

Hoe zie je de toekomst tegemoet?

“Het blijft een dagelijkse uitdaging om onze dienstverlening, enerzijds als streekintercommunale en anderzijds als steden en gemeenten te optimaliseren. De uitdagingen zijn legio en complex. Het doel moet zijn om vanuit de publieke sector de maatschappelijke verwachtingen en behoeftes op een kwalitatieve manier te beantwoorden. Dit dient bovendien te gebeuren binnen een context, die steeds ingewikkelder en veeleisender wordt.

Voor het maatschappelijk belang is het belangrijk dat IGEMO en de gemeenten ook in de toekomst goed blijven samenwerken en naar elkaar luisteren. Ik zie IGEMO als een belangrijke partner voor gemeenten. Ik ben bijgevolg blij dat ik aan dat partnerschap mijn steentje kan bijdragen.”