De Raad van Bestuur (RvB) van IGEMO is het leidinggevende orgaan van onze organisatie, bestaande uit 13 leden (+ 3 raadgevende leden). Deze leden nemen de belangrijke beslissingen: ze ontwikkelen het strategisch beleid, formuleren de doelstellingen en bepalen de te varen koers. Ze komen maandelijks of, indien er dringende(re) kwesties zijn, sneller samen.

Wie zijn die bestuursleden in feite? We stellen ze graag één voor één voor in een interview. Elk bestuurslid krijgt dezelfde vragen voorgeschoteld. Deze maand aan het woord: Hilde Van der Poorten, de 1e ondervoorzitster van onze Raad.

Hilde Van der Poorten is de eerste ondervoorzitster van de Raad van Bestuur van IGEMO.
Hilde Van der Poorten is de 1e ondervoorzitster van de Raad van Bestuur van IGEMO.

Hilde Van der Poorten in het kort:

  • Mama van 2 volwassen dochters: Nathalie en Caroline.
  • Fier moeke van 5 kleinkinderen: Amélie, Wout, Eloïse en de tweeling Lien en Lore.
  • Afkomstig uit Sint-Niklaas.
  • Al 40 jaar woonachtig in Puurs-Sint-Amands.
  • Voltijds schepen sinds 2001.

Wat doe je in het dagelijkse leven, Hilde?

“Ik ben reeds meer dan 20 jaar voltijds schepen. Tot 2019 was ik dit voor “de oude gemeente” Puurs. Daarna werd ik dit voor onze nieuwe -prachtige- fusiegemeente Puurs-Sint-Amands. Momenteel ben ik bevoegd voor jeugd, onderwijs, lokale economie, markten, communicatie, participatie, evenementen en kermissen. Dat is dus een gevarieerd en uiteenlopend takenpakket, waarmee mijn werkweek goed gevuld is.

Mogen meewerken aan de toekomstvisie van onze gemeente is een waar genoegen. Het geeft mij dan ook enorm veel voldoening. Zo streef ik elke dag opnieuw naar een gemeente, waarin het aangenaam wonen, werken en vertoeven is én waarin niemand uit de boot valt. Ik begrijp weliswaar maar al te goed dat zo’n werk eigenlijk nooit af is.

Als lokaal mandataris vind ik het ook belangrijk dat de kloof tussen politici en burgers zo klein mogelijk is. Aanspreekbaarheid, communicatie en bereikbaarheid draag ik dus hoog in het vaandel.”

Wie is Hilde Van der Poorten naast politica?

“Een schepenambt beperkt zich niet tot een werkweek van 9 tot 5. Het houdt ook heel wat avondvergaderingen in. In het weekend vind je me daarnaast vaak tussen de mensen op één of ander event, eetfestijn, etc.

Toch waak ik erover om voldoende “me-time” in te lassen. Sinds de geboorte van mijn eerste kleindochter, ondertussen 11 jaar geleden, is woensdag bijvoorbeeld steevast “Moekesdag”.

Wat betekent IGEMO precies voor je?

“Intussen zetel ik al vele jaren in de Raad van Bestuur van IGEMO. Ik vind het verbazingwekkend hoe deze intercommunale steeds meegroeit met de noden en de behoeften van haar 12 deelnemende lokale besturen. Ook de kwalitatieve veelheid aan ondersteunende diensten die zij de besturen kunnen aanbieden, is een sterke troef.

Nu steeds meer en meer aangetoond wordt dat regionaal denken en samenwerken loont, is IGEMO de laatste jaren ook hierin voortrekker geworden voor de regio Rivierenland. Een absolute meerwaarde!”

Hoe zie je de toekomst tegemoet?

“Positief, want iedere verandering of nieuwe wending biedt toch nieuwe kansen… Niet?! Dit zal niet altijd evident zijn: we leven immers in een complexe maatschappij, waarin alles ingewikkelder wordt.

Bovendien worden onze burgers steeds mondiger en veeleisender. De uitdagingen zijn groot en zullen dat blijven, maar met een luisterend oor, een uitgestoken hand, voldoende kennis, creativiteit én een dosis positivisme kom je al zeer ver.

Het is dan ook belangrijk dat we geloven in de kracht van IGEMO, om ook in de toekomst een volwaardige partner te zijn voor de lokale besturen binnen Rivierenland.

Verder wil ik me gepassioneerd en met volle goesting blijven inzetten voor onze fijne gemeente Puurs-Sint-Amands, een plek waar het aangenaam wonen, werken en vertoeven is… VOOR IEDEREEN!”