De Raad van Bestuur (RvB) van IGEMO is het leidinggevende orgaan van onze organisatie, bestaande uit 13 leden (+ 3 raadgevende leden). Deze leden nemen de belangrijke beslissingen: ze ontwikkelen het strategisch beleid, formuleren de doelstellingen en bepalen de te varen koers. Ze komen maandelijks of, indien er dringende(re) kwesties zijn, sneller samen. Wie zijn die bestuursleden nu in feite? We stellen ze graag één voor één voor in een interview. Elk bestuurslid krijgt dezelfde vragen voorgeschoteld. Beginnen doen we met Ivan Blauwhoff, de voorzitter van de Raad.

Ivan Blauwhoff poseert aan de voorgevel van het IGEMO-hoofdkantoor.
Ivan Blauwhoff is sinds 2018 voorzitter van de Raad van Bestuur van IGEMO.

Ivan Blauwhoff in het kort:

Geboren in 1973
Papa van 3 tieners
Pluspapa van 2 tieners
Afkomstig uit Mechelen

Woont sinds 2006 in Duffel
Trad in 2010 toe tot N-VA Duffel
Huidig fractieleider N-VA, evenals gemeenteraadslid
Was eerder Schepen

Wat doe je in het dagelijkse leven, Ivan?

“Ik ben Provinciaal Bewegingsverantwoordelijke (PBV) voor N-VA. Concreet ben ik het eerste aanspreekpunt bij problemen of bij grote politieke vraagstukken. Dit kan zeer breed gaan: van “hoe verbeteren we onze publicaties?” tot “hoe lossen we interne twisten op?” Ook bij bv. het wisselen van lokale coalities, waarbij N-VA tot de coalitie toetreedt of er uit stapt, kan men op mij rekenen.

Gemiddeld 3 dagen per week ben ik “in het veld”, wat betekent dat ik ergens in de provincie Antwerpen te vinden ben. Het overige deel van mijn tijd bevind ik me in het hoofdkwartier van N-VA in Brussel, om het bredere beleid te bewerkstelligen. Als link tussen het nationale en het lokale niveau bevind ik me “op de barricade”. Een mooie verwoording, zo vind ik zelf.

Ik heb nooit het gevoel dat ik werk. Toch niet in de klassieke betekenis van het woord. Ik zet me immers elke dag opnieuw in voor een ideaal, waarin ik zeer sterk geloof. Ik ben absoluut overtuigd in en begeesterd door wat ik doe. Via de jeugdbeweging en dankzij mijn thuissituatie ben ik al op jonge leeftijd overtuigd geraakt door het Vlaams-Nationalistische gedachtegoed.”

Wie is Ivan Blauwhoff naast politicus?

“Ik ben een papa van 3 tieners en een pluspapa van nog eens 2 tieners. Geloof me: als je denkt dat een consensus bereiken in de politiek moeilijk kan zijn, probeer er dan eens ééntje te vinden tussen 5 tieners. (lacht)

Ik heb geen 9 tot 5-job. Dat spreekt voor zich. Politieke kwesties lopen niet gelijk met de kantooruren. Zulke zaken moeten meteen aangepakt worden voor ze een eigen leven beginnen leiden in de pers en bij de bevolking. Dit beïnvloedt natuurlijk mijn vrije tijd. Echte hobby’s heb ik daardoor niet, al ga ik wel graag skiën. Bergen, sneeuw en zon: dat is voor mij hét ultieme vakantieplaatje.

Daarnaast ga ik zo vaak als mogelijk supporteren voor Racing Mechelen, groen-wit. Racing heeft het afgelopen seizoen de kampioenstitel behaald, wat me enorm blij maakt. Doorheen het seizoen heb ik ze echter maar 2 keer kunnen zien spelen. En dan hebben ze nog 2 keer verloren ook (lacht).

Als geboren en getogen Mechelaar ben ik een enorme fan van groen-wit. Waarom Racing en niet KV? De reden daarvoor is eigenlijk heel toevallig. Omdat Dessel, de club waar mijn vader vroeger voetbalde, in het groen-wit speelde, heb ik mijn liefde voor die clubkleuren als kleine jongen doorgetrokken.

Toen ik papa werd, heb ik Antwerpen, waar ik terechtgekomen was na mijn studies, ingeruild voor Duffel. Ik vond het persoonlijk namelijk moeilijk om als jong gezin te leven in een grote stad. Denk dan bv. aan de schoolwachtlijsten. Mijn liefde voor Racing is echter wel altijd gebleven!”

Wat betekent IGEMO precies voor je?

“Sinds 2013 zetel ik in de RvB van IGEMO. Ik moet toegeven: bij mijn start was ik zeker wat sceptisch. Onbekend is immers onbemind. Ik heb het belang van IGEMO echter wel snel leren kennen. Al doende leert men, luidt het gezegde en dat klopt ook voor mij. Mijn scepsis is als sneeuw voor de zon verdwenen.

IGEMO biedt een symbiose, waarvan iedereen beter wordt. Het is een organisatie met de nodige expertise, die haar gemeenten bijspringt waar en wanneer het voor hen moeilijk is om zelf de nodige expertise te voorzien. Wij zijn m.a.w. de gemeente! IGEMO gaat niet voor een winstmodel, maar wel voor een dienstverleningsmodel.

In 2018 werd ik voorzitter van de RvB. Mijn uitdaging als voorzitter: de unieke missie van IGEMO beter uitleggen en verduidelijken bij de lokale politiek en bij haar administratie. Vooral dat tweede luik wordt soms uit het oog verloren. Administratie is immers een onmisbaar deel van elk lokaal bestuur. Als je dit luik niet mee hebt, is het onmogelijk om optimaal te kunnen functioneren als IGEMO zijnde. Kortom, laat het duidelijk zijn: IGEMO is er door én voor de gemeentes. Zij zijn onze vennoten. Spreek gerust over een verlengstuk.”

Hoe zie je de toekomst tegemoet?

“Positief. Wat betreft IGEMO weten we wat onze missie is: het vertrouwen bij de lokale besturen en hun administratie (her)winnen. Daar slagen we met ons sterk expertenteam steeds meer en beter in.

Verder wil ik blijven bouwen aan een sterk Duffel. Inwoners durven het al eens te vergeten, maar politici zijn ook maar mensen. We doen allemaal ons uiterste best om Duffel te blijven verbeteren, zij het op onze eigen manier en volgens onze eigen overtuigingen. Goed wonen, werken, groeien en ondernemen voor elke Duffelaar: dat is alvast mijn overtuiging en doel!”