De raad van bestuur (rvb) van IGEMO is het leidinggevende orgaan van onze organisatie, bestaande uit 13 leden (+ 3 raadgevende leden). Deze leden nemen de belangrijke beslissingen: ze ontwikkelen het strategisch beleid, formuleren de doelstellingen en bepalen de te varen koers. Ze komen maandelijks of, indien er dringende(re) kwesties zijn, sneller samen.

Wie zijn die bestuursleden in feite? We stellen ze graag één voor één voor in een interview. Elk bestuurslid krijgt dezelfde vragen voorgeschoteld. Deze maand aan het woord: Jos Moeyersons, lid van de raad van bestuur voor Sint-Katelijne-Waver.

Jos Moeyersons in het kort:

  • Geboren in Mechelen, woonachtig in Onze-Lieve-Vrouw-Waver
  • Vader van 3 kinderen, grootvader van 6
  • Gemeenteraadslid in Sint-Katelijne-Waver voor Vlaams Belang sinds 2015
  • Lid van de Raad van Bestuur sinds mei 2021

Wat doe je in het dagelijkse leven, Jos?

Ik ben voltijds ambtenaar bij het Agentschap Overheidspersoneel van de Vlaamse overheid, meer bepaald bij het DCPA (Dienstencentrum Personeelsadministratie). Daar staan we in voor zo’n 28.000 ambtenaren, heel uitdagend dus! Sinds september 2015 zetel ik voor Vlaams Belang in de gemeenteraad van Sint-Katelijne-Waver, ben ik nog afdelingsvoorzitter en zit ik nog in alle echelons (regioraad, provinciale raad, partijraad) van onze partij.

Wie is Jos Moeyersons naast politicus?

Een trotse vader van drie kinderen en vijf kleinkinderen. Eigenlijk zes, want mijn dochter heeft vorig jaar nog een pleegkindje in huis gehaald. Naast familietijd probeer ik toch nog wat vrije tijd te maken voor lezen, voetbal, reisvlogs volgen, muziek beluisteren, onze twee poezen … Eigenlijk nog veel te doen met al deze hobby’s voor de weinige tijd die naast mijn verplichtingen nog rest.

Wat betekent IGEMO precies voor je?

Een verrassing waar we totaal niet op gerekend hadden. In 2018 werd ik onverwachts gekozen door de gemeenteraad vanuit de oppositie als raadgevend bestuurslid , maar pas nadat er in mei 2021 een plaatsje vrijkwam voor onze gemeente kon ik effectief in de Raad van Bestuur gaan zetelen.

Mijn zitje in de raad van bestuur bracht wel wat deining met zich mee. Maar ik vertegenwoordig zo goed als mogelijk mijn gemeente. Ik ben een harde werker.

Ik merk toch heel wat creativiteit en inzet bij het personeel van IGEMO die met allerlei innovatieve voorstellen komen in diverse domeinen die bovendien via de nodige subsidies van de overheid of de gemeentelijke bijdragen kunnen gefinancierd worden. En er is merkelijk een goeie dynamiek nu naast de burgemeesters ook de algemeen en financieel directeuren bij het regionaal overleg betrokken worden.

Als ik de andere intercommunales in onze buurt bekijk doet IGEMO het zeker niet slecht en dat in een regio met toch meer dan 300.000 inwoners.

Enkel met de te ontwikkelen woongebieden zou ik heel voorzichtig zijn omdat niet elk dossier van een leien dakje verloopt en men op serieus juridisch verweer stuit met jarenlange stilstand tot gevolg.

Hoe zie je de toekomst tegemoet?

In de toekomst zullen meer gemeenten door een (tijdelijk) gebrek aan personeel en expertise nog meer een beroep gaan doen op IGEMO. Ook voor andere uitdagingen inzake mobiliteit, energie en goedkope groepsaankopen biedt IGEMO door zijn grootschaligheid meer voordelen. Dit jaar vieren we 50 jaar IGEMO en daar zullen zeker en vast nog heel wat jaren bijkomen.

Voor mijzelf lonkt het pensioen maar de goesting om nog even door te gaan is groter.

Op politiek vlak want 2024 beloofd spannend te worden. Ik kijk er naar uit om ook de volgende jaren voor onze mensen op te komen in Sint-Katelijne-Waver en wie weet zorgen we misschien weer voor een verrassing met een tweede termijn bij IGEMO.