De Raad van Bestuur (RvB) van IGEMO is het leidinggevende orgaan van onze organisatie, bestaande uit 13 leden (+ 3 raadgevende leden). Deze leden nemen de belangrijke beslissingen: ze ontwikkelen het strategisch beleid, formuleren de doelstellingen en bepalen de te varen koers. Ze komen maandelijks of, indien er dringende(re) kwesties zijn, sneller samen.

Wie zijn die bestuursleden nu in feite? We stellen ze graag één voor één voor in een interview. Elk bestuurslid krijgt dezelfde vragen voorgeschoteld. Deze maand aan de beurt: Koen Anciaux, de pater familias van onze Raad.

Koen Anciaux is lid van de Raad van Bestuur van IGEMO.
Koen Anciaux is sinds 1995 lid van de Raad van Bestuur van IGEMO.

Koen Anciaux in het kort:

Geboren in Vilvoorde
Woonachtig in Muizen
Papa, pluspapa en grootvader

Zetelt 27 jaar in de Raad van Bestuur van IGEMO
Sinds 1989 Gemeenteraadslid in Mechelen
Sinds 2001 Schepen in Mechelen
Benoemd tot Ridder in de Kroonorde

Wat doe je in het dagelijkse leven, Koen?

“Ik ben voltijds Schepen van Financiën, Gebouwen, Eigendommen, Monumenten, Landbouw en Juridische Zaken in Mechelen. Daarnaast ben ik, weliswaar met een beperktere tijdsinvestering, ook actief als voorzitter van De Vlaamse Waterweg nv en IVAREM.”

Wie is Koen Anciaux naast politicus?

“Ik ben geboren op 13 oktober 1961 en getrouwd met Marianne. Ik ben vader van 3 kinderen, 3 schoonkinderen, een plusdochter en ik heb een kleinzoon genaamd Vic.

In 1985 verhuisde ik vanuit het Brusselse naar Mechelen en sinds 1 januari 1989 zetel ik in de Mechelse gemeenteraad. Momenteel woon ik in Muizen.”

Wat betekent IGEMO precies voor je?

“Sinds 1995 ben ik al lid van de Raad van Bestuur van IGEMO. 18 jaar namens de stad, 6 jaar als expert en sinds begin deze legislatuur als vertegenwoordiger van IVAREM. IGEMO heb ik leren kennen als dienstverlenende en opdrachthoudende intercommunale. Ondertussen is ze sterk geëvolueerd en heeft de wetgever IGEMO gestuurd om alleen als dienstverlener actief te zijn.

Deze vereniging is voor mij meer en meer de motor geworden van de regiowerking, vooral binnen de beleidsdomeinen economie, ecologie en ruimtelijke planning.”

Hoe zie je de toekomst tegemoet?

“Ik zie de toekomst positief tegemoet. Zowel de stad Mechelen als kleinere gemeenten binnen onze regio zullen meer en meer geconfronteerd worden met nieuwe uitdagingen en vragen van burgers. Zowel op financieel vlak als op het vlak van klimaat en economie zullen we intenser moeten samenwerken om nieuwe uitdagingen te kunnen aanpakken.

Ook als voorzitter van IVAREM vind ik het daarom belangrijk om een goede interactie te kunnen realiseren tussen de intergemeentelijke samenwerkingen IGEMO en IVAREM.

Tot slot nog een boude voorspelling: Ik denk dat binnen 10 à 12 jaar onze regio, door fusies, zal evolueren van de huidige 12 gemeenten naar 5 of 6 gemeenten.”