De raad van bestuur (rvb) van IGEMO is het leidinggevende orgaan van onze organisatie, bestaande uit 13 leden (+ 3 raadgevende leden). Deze leden nemen de belangrijke beslissingen: ze ontwikkelen het strategisch beleid, formuleren de doelstellingen en bepalen de te varen koers. Ze komen maandelijks of, indien er dringende(re) kwesties zijn, sneller samen.

Wie zijn die bestuursleden in feite? We stellen ze graag één voor één voor in een interview. Elk bestuurslid krijgt dezelfde vragen voorgeschoteld. Deze maand aan het woord: Rudi Withaegels, lid van de raad van bestuur voor Bonheiden.

Rudi Withaegels is sinds 1 januari 2022 lid van de RvB van IGEMO.

Rudi Withaegels in het kort:

  • Geboren in Willebroek.
  • Woonachtig te Bonheiden/Rijmenam.
  • Gehuwd met Pascale en papa van Lauren en Pieter.
  • Gemeenteraadslid en fractieleider Open VLD.
  • Vanaf 2022 lid van de rvb.

Wat doe je in het dagelijkse leven, Rudi?

Ik ben voltijds CFRO (Chief Field Resources Officer) voor Unit-T in Mechelen. Concreet wilt dat zeggen dat ik dagelijks verantwoordelijk voor een 1000-tal techniekers. Daarnaast leid ik het het partnermanagement en overzie alle technische trainingen die worden gegeven in onze ‘academy’.

Wie is Rudi Withaegels naast politicus?

Ik heb het geluk gehuwd te zijn met Pascale en heb twee prachtige kinderen, Lauren en Pieter. Verder ben ik een groot paarden- en hondenliefhebber. Je kan me vaak al wandelend met onze honden vinden in de mooie omgeving van onze gemeente Bonheiden.

Genieten van het leven doe ik natuurlijk ook graag. Noem me maar een echte bourgondische Rivierenlander.

Voor een etentje met familie en/of vrienden ben ik altijd te vinden. En in het weekend kan je ons regelmatig terugvinden aan zee, even andere lucht opsnuiven.

Wat betekent IGEMO precies voor je?

Vandaag zijn er heel wat uitdagingen op gemeentelijk vlak en IGEMO dient de brug te slaan tussen de verschillende gemeentes om zo tot oplossingen te komen.

IGEMO levert expertise waar binnen een gemeente geen ‘know-how’ voor is, in nieuwe en bestaande projecten. Ik wil graag meewerken aan een sterk IGEMO, zodat kleinere gemeentes toch complexe projecten kunnen aangaan.

Hoe zie je de toekomst tegemoet?

Positief, natuurlijk!

Het is mijn persoonlijke ambitie om in 2024 nog éénmaal politiek geëngageerd te zijn voor mijn gemeente Bonheiden/Rijmenam om dan de fakkel door te geven aan de jongere generaties.

Op persoonlijk vlak wil ik meer tijd vrijmaken voor mijn gezin en nog meer gaan genieten van het leven en de mensen rondom mij.