Basisschool De Vlindertuin uit Mechelen gaat, samen met 22 andere scholen uit regio Rivierenland, volop de Energy Challenges van het Europees project 2IMPREZS 4.0 aan om tot wel 30% energiebesparing op jaarbasis te realiseren. Dat gebeurde gisteren, 9 februari, tijdens een heus lanceermoment in aanwezigheid van Vlaams Minister Bart Somers. Het moment stond helemaal in het teken van de aftrap van #iktrekhetmijaan: de campagneweek van de Vlaamse Overheid die in het verlengde van DikkeTruienDag meer bewustwording en acties voor het klimaat in beeld wilt brengen.

© Dirk Vertommen

Leerlingen aan het roer

De Energy Challenges van 2IMPREZS 4.0 zijn een Europees project dat leerlingen in verschillende landen engageert om 30% energiebesparing op jaarbasis te realiseren op hun eigen school. Dat gebeurt door in te zetten op enerzijds bewustwording en gedragswijzigingen en anderzijds maatregelen die een minimale financiële impact hebben zoals het correct afstellen van timers en thermostatische kranen. Samen met 22 andere scholen in regio Rivierenland namen de leerlingen van het 6e leerjaar van Basisschool De Vlindertuin die uitdaging ter harte. Het doel? De school en het klimaat een duwtje in de juiste richting te geven. En dat levert natuurlijk ook een kostenbesparing op. Het vrijgekomen budget kan later geïnvesteerd worden in structurele energetische maatregelen. 25% van het schoolbudget gaat immers naar uitgaven gerelateerd aan energie. Dat is een enorme hap uit het werkingsbudget van elke school.

© Dirk Vertommen

“Bovendien limiteert die stijgende bewustwording zich niet tot de eigen school. Leerlingen nemen die kennis en eenvoudige tips & tricks mee naar huis” weet Ivan Van Elst, projectmanager van 2IMPREZS 4.0. “Zo denken ouders op hun beurt ook na over kleine ingrepen die meer energie-efficiëntie opleveren.”

Virtueel spel, besparing in real life

Gewapend met o.m. Virtual Reality-brillen en ‘The Serious Energy Game’, een videospel dat de leerlingen virtueel interactief laat proeven van mogelijke energiebesparende maatregelen om die dan in real life toe te passen. En die besparing kan gemakkelijk in het oog gehouden worden door de kritische en gemotiveerde leerlingen. “Want zij krijgen het zeggenschap over de meter” zegt directrice Nadia Van Campenhout van basisschool de Vlindertuin. “Zij noteren zelf op regelmatige basis de meterstanden. Zo valt op het einde van de rit de impact van dat groeiende bewustzijn en de genomen maatregelen eenvoudig te meten.” besluit ze.

© RTV

“De klimaat doelstellingen halen, dat doen we samen. Binnen mijn beleid zet ik onder andere in op het Lokaal Energie en KlimaatPact waarbij lokale besturen zich inspannen concrete doelstellingen te behalen. Ze engageren zich niet alleen om één extra boom per inwoner te planten, maar ook om 55% minder CO2 uit te stoten tegen 2030. De actie hier toont hoe leerlingen ook hun rol kunnen spelen en laat ze nadenken over energiebesparende maatregelen die ze nadien thuis ook kunnen toepassen. Een heel leuk initiatief dat ik alleen maar kan aanmoedigen.” aldus Bart Somers.

Niet enkel scholen in regio Rivierenland nemen deel aan de Energy Challenges. Ook scholen in de Vlaamse Kempen, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Nederland doen mee. Samen met de scholen zorgt IGEMO dat de Energy Challenges worden ingepast in het leerplan. Dat wordt mogelijk gemaakt door financiële steun van de lokale besturen aan de deelnemende scholen. De opgedane kennis wordt nadien digitaal uitgewisseld tussen de deelnemende scholen en leerlingen, nationaal en internationaal.