Regionale partners uit alle windrichtingen in Europa bundelen hun krachten in een nieuw ambitieus project genaamd NEAR (NEw sociAl seRvices). Het project wil ervaringen uitwisselen en nieuwe manieren ontwikkelen voor professioneel gebruik van sociale modellen. "NEAR zal de manier veranderen waarop we onze sociale modellen als professionals gebruiken", zegt Itziar Herrero Larrea, projectmanager voor de regering van Navarra, hoofdpartner van het project.

Cropped image of businessman's hands covering paper team on wooden table
Projectbeeld NEAR

Doel

Vanaf 2023 wil NEAR regio's ondersteunen bij het ontwikkelen of verbeteren van persoonsgerichte, gemeenschapsgebonden sociale modellen, zowel op vlak van de persoon (maximale ontwikkeling van hun kwaliteiten)) als in hun sociaal weefsel (de ondersteuning die de persoon ontvangt). Het gebruik van deze nieuwe modellen impliceert een verandering in de professionele praktijk, van een rol van expert naar een rol van begeleiding, ondersteuning en motivatie. NEAR zal, door uitwisseling van ervaringen, benaderingen en methodologieën identificeren die deze verandering vergemakkelijken en wil deze nieuwe methodes uitrollen bij de opleiding van sociale dienstverleners.

Er zal een innovatieve projectaanpak worden georganiseerd rond 5 partner meetings gewijd aan de verschillende uitdagingen waarmee de modelverandering te maken heeft, waarbij ’20 cases of best practices’ uit 4 verschillende regio's van Spanje, Tsjechië, Finland, België en de nationale ervaring van Italië inbreng bieden. Studiebezoeken laten zien hoe methodes in de praktijk worden toegepast.

Pamplona

Na een succesvolle (digitale) startbijeenkomst in maart vond het eerste leerevenement plaats in Pamplona (Navarra) in Spanje tussen 31 mei en 1 juni, waarbij de 6 partners aanwezig waren samen met belanghebbenden uit elke regio.

"De uitgebreide expertise van alle aanwezige partners waren een enorme meerwaarde tijdens het eerste leermoment in Pamplona” zegt Mara Piessens, projectmanager van streekintercommunale IGEMO dat als Vlaamse partner optreedt in NEAR.

Tijdens het event identificeerden de partners nieuwe praktijkmanieren en tools die de verandering van model vergemakkelijken. Doeltreffende trainingspraktijken gericht op professionals werden geïdentificeerd en overgebracht naar de nieuwe praktijk.

Het programma bestond ook uit het bezoeken van twee regionale centra die de persoonsgerichte integrale zorgbenadering hebben geïmplementeerd: residencia "El Vergel" voor ouderen en "Pilar Gogorcena Day Centre" voor mensen met een verstandelijke beperking.

Daarnaast waren ook een aantal workshops georganiseerd voor de partners en stakeholders over een vernieuwende manier van in dialoog gaan met mekaar en een aantal praktijkgerichte toelichtingen over de aanpak van kinderen (0 – 6 jaar) in potentiële moeilijke thuissituaties en ondersteuning van ouderen die via een revalidatietraject via korte opname worden ondersteund en niet in eenzaamheid vervallen. Zo wordt de kans op langdurige opname geëlimineerd.

Alle deelnemende partners