ad hoK – kwaliteitskamer

ad hoK adviseert

De kwaliteitskamer is een multidisciplinaire pool van experten waarop een lokaal bestuur kan beroepen. Voor complexe ruimtelijke vraagstukken biedt de kwaliteitskamer de nodige extra kennis.

De kwaliteitskamer voorziet:

  • Advies bij goedkeurings- en vergunningsprocedures
  • Trajectbegeleiding vanaf opmaak projectdefinitie

Door expertise te bundelen helpt ad hoK dossiers te onderbouwen (waarom kan iets niet?), maar ook proactief te adviseren (wat zou eventueel wel kunnen?)

Samenstelling expertenpool

De experten bezitten de nodige praktijkkennis uit één of meerdere beleidsdomeinen:

  • (landschaps)architectuur
  • ruimtelijk ontwerp en stedenbouw
  • milieu
  • (onroerend) erfgoed
  • mobiliteit
  • duurzaamheid

De selectie van het expertenteam gebeurde in samenwerking met Team Vlaams Bouwmeester en Vlinter.

Contact

Sigrid Palmers
Deskundige omgeving
sigrid.palmers@igemo.be
+32 15 29 47 50
+32 473 60 23 21