De intergemeentelijke omgevingsdienstverlening is een team van experten, dat lokale omgevingsdiensten bijstaat, waar en wanneer nodig. Gemeenten kunnen rekenen op administratieve, technische en juridische expertise op het vlak van stedenbouw, milieu, ruimtelijke planning, GIS (geografisch informatiesysteem) en onroerend erfgoed.

Wat in mei 2018 begon als een tijdelijke ondersteuning van de IGEMO-dienst omgeving bij het lokaal bestuur van Puurs-Sint-Amands, is anno 2021 uitgegroeid tot een volledig uitgewerkte intergemeentelijke omgevingsdienstverlening. Deze is momenteel actief binnen 4 van onze lokale besturen in de regio Rivierenland. Naast de gemeente Puurs-Sint-Amands ondersteunen IGEMO-experten Lien, Jordi, Sigrid en Felipe ook de gemeentehuizen van Bornem, Bonheiden en Sint-Katelijne-Waver.

De experten van het team intergemeentelijke omgevingsdienstverlening.
De experten van het team intergemeentelijke omgevingsdienstverlening: Lien Berben, Jordi De Vlam, Sigrid Palmers en Felipe Garcia Del Pino.

Pijnpunten binnen de sector omgeving (bvb. de voortdurende instroom van omgevingsvergunningsaanvragen, langdurig openstaande vacatures,…) zetten een omgevingsdienst onder grote druk. Daarom helpt IGEMO zijn lokale besturen waar en wanneer nodig. Als intercommunale staat IGEMO immers in direct contact met zijn besturen.

De eerste ervaringen van/met de intergemeentelijke omgevingsdienstverlening

Sigrid ondersteunt sinds eind 2020 de dienst omgeving van de gemeente Bornem. Ze doet dit 3 dagen per week. Begin 2021 sloot ook Lien zich aan bij de intergemeentelijke omgevingsdienstverlening, om zo een voltijdse ondersteuning van de omgevingsdienst Bornem via IGEMO te kunnen aanbieden. Samen met Annik Somers, vervangend diensthoofd omgeving, kijken Sigrid en Lien terug op hun eerste bevindingen en ervaringen.

Waarom werd de ondersteuning aangevraagd?

Annik: “2021 blijkt voor de dienst omgeving te Bornem een vruchtbaar jaar te zijn. Door twee gelijktijdige zwangerschapsvakanties binnen het team konden we de hulp van IGEMO goed gebruiken.”

Welke stappen diende de gemeente te ondernemen om beroep te kunnen doen op de intergemeentelijke omgevingsdienstverlening?

Annik: “De ondersteuning van IGEMO is vlot en efficiënt gegaan. Daar de intercommunale een zuiver moederbedrijf is, is ook de wetgeving overheidsopdrachten niet van toepassing. Graag geef ik nog even mee dat we voor de ondersteuning ook in zee gingen met andere partijen. IGEMO biedt een meer dan billijke prijs voor deze ondersteuning.”

Graag geef ik nog even mee dat we voor de ondersteuning ook in zee gingen met andere partijen. IGEMO biedt een meer dan billijke prijs voor deze ondersteuning.
Annik Somers, vervangend diensthoofd omgeving te Bornem

Sigrid: “Bij het toetreden tot de intergemeentelijk omgevingsdienstverlening trachten wij onze gemeenten zoveel mogelijk te ontlasten. De gemeenten stappen in via een raamovereenkomst, die we, in samenspraak met de gemeenten, steeds verder kunnen verfijnen. Deze raamovereenkomst wordt door de Gemeenteraad en de Raad van Bestuur goedgekeurd.”

Op welke ondersteuning kan de dienst omgeving van de gemeente Bornem vandaag rekenen?

Sigrid: “Ikzelf voer verschillende taken uit voor de gemeente Bornem. Dit doe ik ter plaatse of van thuis uit. Weliswaar gaat mijn voorkeur uit naar het werken in de lokale gemeentehuizen, omwille van het persoonlijke contact. Ik volg de inkomende omgevingsvergunningsaanvragen op: van volledigverklaring tot en met het uitschrijven van een advies. Ik beantwoord inkomende vragen vanuit de omgevingsmailbox en zet me in om effectieve afspraken met bewoners aan het loket op te vangen. Op woensdag voorzien we bovendien een avondloket.”

Lien: “Net als Sigrid, beantwoord ik de inkomende vragen van burgers, bouwheren, architecten,… vanuit de omgevingsmailbox en volg ik de omgevingsvergunningsaanvragen op van volledigverklaring tot en met het uitschrijven van een advies.”

Wat is de grootste troef van de intergemeentelijke omgevingsdienstverlening van IGEMO?

Annik: “Het intergemeentelijke aspect biedt zeker een meerwaarde. De experten van IGEMO kunnen immers ervaring vanuit andere besturen integreren in hun dagelijkse werk. Op die manier wordt meteen een optimalisatietraject gekoppeld aan verschillende processen. Zo leerde Sigrid ons al enkele kleine doch nuttige tips om onder andere ‘omgeving.net’ efficiënter te gebruiken. Wij ervaren dat we met de experten van de intergemeentelijke omgevingsdienst kunnen beroepen op een uitgebreide dienstverlening met brede kennis en ervaring. In het adviseren van projecten leren we dus voortdurend bij.”

Sigrid: “IGEMO is overtuigd van het belang van sterke lokale besturen, met passie voor duurzaamheid, sociaal en maatschappelijk engagement. Hiermee activeren wij een regionale dynamiek, ondersteunen wij steden en gemeenten en verlenen wij vernieuwende diensten op het vlak van wonen, werken en leven. IGEMO is vertrouwd met zijn lokale besturen en kent de specifieke werking ervan. Hierdoor kunnen we ons moeiteloos integreren binnen een lokale dienstverlening. Daarnaast vormt de vrijstelling van de BTW-plicht (cfr. het in-house principe) voor onze gemeenten een grote troef.”

Op welke manier kijk je terug op je eerste ervaringen met de intergemeentelijke omgevingsdienstverlening van IGEMO?

Annik: “De ondersteuning verloopt prima. Kortom: wij zijn supertevreden.”

Lien: “Ondanks het feit ik nog maar een paar maanden bij de gemeente Bornem werk, is het al een enorm leerrijke en boeiende ervaring geweest. Door samen te werken met de dienst ruimtelijke ordening van Bornem, krijg je de kans om de mensen achter deze dienst te leren kennen. Bijgevolg kan je op een directe manier ideeën uitwisselen en van elkaar bijleren.”

Sigrid: “Ik vind het zeer aangenaam werken in de gemeente Bornem. Ik ben al enkele jaren werkzaam bij IGEMO, maar ik leer pas nu de mensen achter onze lokale besturen echt kennen. Ik waardeer de samenwerking met de gemeente Bornem dan ook enorm. Niettegenstaande mijn titel als deskundige omgeving leer ik nog elke dag bij door in aanraking te komen met concrete cases en situaties.”

Vragen? Interesse?

Onze intergemeentelijke omgevingsdienstverlening kan verschillende vormen aannemen:

  • Adviesverlening voor een individueel dossier;
  • Omgevingsambtenaar of – expert ‘ad interim’ (bvb. bij langdurige afwezigheid);
  • Ondersteuning bij vergunningverleningen;
  • Back-office voor technische/juridische vragen;
  • Uitvoeren van studies en onderzoeken;
  • Optreden als project- of procesmanager;

Samen met de lokale omgevingsdienst zoekt IGEMO steeds naar de beste oplossing voor de specifieke situatie en uitdaging.

Heb je nog vragen over de intergemeentelijke omgevingsdienstverlening van IGEMO? Wil ook jouw gemeente of stad toetreden tot de raamovereenkomst?
Neem dan nu contact op met projectmanager Sigrid Palmers via sigrid.palmers@igemo.be.