Intergemeentelijke omgevingsdienst

De intergemeentelijke omgevingsdienst is team van experten die lokale omgevingsdiensten bijstaat waar nodig. Gemeenten kunnen rekenen op administratieve, technische en juridische expertise op vlak van stedenbouw, milieu, ruimtelijke planning, GIS en onroerend erfgoed.

Onze ondersteuning kan verschillende vormen aannemen:

  • Adviesverlening voor een individueel dossier
  • Omgevingsambtenaar of – expert ‘ad interim’ (bij bv. langdurige afwezigheid)
  • Ondersteuning bij vergunningverleningen
  • Back-office voor technische/juridische vragen
  • Uitvoeren van studies en onderzoeken
  • Optreden als project- of procesmanager

Samen met de lokale omgevingsdienst zoeken we naar de beste oplossing voor de voorliggende uitdaging.

Contact

Werner Van Hoof
Clustermanager Omgeving & Erfgoed
werner.vanhoof@igemo.be
+32 15 28 65 80
+32 476 33 35 49

Sigrid Palmers in Puurs-Sint-Amands op de intergemeentelijke omgevingsdienst