Intergemeentelijke omgevingsdienst

Ontstaan

In maart 2018 organiseerde IGEMO een rondvraag bij de lokale besturen. Hierbij stelden we vast dat veel lokale besturen kampen met capaciteitsproblemen binnen de dienst omgeving (stedenbouw en milieu). Deze problematiek werd in april 2018 bevestigd door het adviescomité ruimtelijke ordening en vormde de aanleiding voor het ontstaan van de intergemeentelijke omgevingsdienstverlening van IGEMO. Sindsdien is het mogelijk voor lokale besturen om toe te treden tot deze dienstverlening via een raamcontract.

Dienstverlening

De intergemeentelijke omgevingsdienst is een team van experten dat lokale omgevingsdiensten bijstaat waar nodig. Gemeenten kunnen rekenen op administratieve, technische en juridische expertise op vlak van stedenbouw, milieu, ruimtelijke planning, GIS en onroerend erfgoed.
Onze ondersteuning kan verschillende vormen aannemen:

  • Adviesverlening voor een individueel dossier
  • Omgevingsambtenaar of – expert ‘ad interim’ (bij bv. langdurige afwezigheid)
  • Ondersteuning bij vergunningverleningen
  • Back-office voor technische/juridische vragen
  • Uitvoeren van studies en onderzoeken
  • Optreden als project- of procesmanager

Samen met de lokale omgevingsdienst zoeken we naar de beste oplossing voor de voorliggende uitdaging.

Meer informatie vind je ook via deze folder.

Huidige samenwerkingen

We ondersteunen momenteel de dienst omgeving van onderstaande lokale besturen:

Bonheiden

– Sinds juni 2020
– Ondersteunen en adviseren van het volledig en ontvankelijk verklaren van omgevingsvergunningsaanvragen
– Opstellen van notariële stedenbouwkundige inlichtingen

Bornem

– Sinds november 2020
– Ondersteunen en adviseren van het volledig en ontvankelijk verklaren van omgevingsvergunningsaanvragen
– Opvolgen van de omgevingsmailbox en telefoon
– Bemannen van het loket in het gemeentehuis voor burgers en architecten

Sint-Katelijne-Waver

– Sinds februari 2021
– Ondersteunen en adviseren van het volledig en ontvankelijk verklaren van omgevingsvergunningsaanvragen

Contact

Sigrid Palmers
Deskundige omgeving
sigrid.palmers@igemo.be
+32 15 29 47 50
+32 473 60 23 21