In april start de bouw van een nieuwe fuifzaal voor Duffel op domein de Pollepel. De bouw zal ongeveer tien maanden duren. Naast een fuifzaal komen er ook twee repetitieruimtes in het nieuwe gebouw. IGEMO werd ingeschakeld om de gemeente te ontzorgen gedurende dit hele traject. De eerste spadesteek werd gedaan tijdens een persmoment op 28 maart 2024.

“De fuifzaal wordt een nieuw gebouw op domein de Pollepel”, licht schepen van jeugd Dirk Broes toe. “De zaal komt op het grasveld tussen feestzaal ’t Lepeltje en het Garageteater. Het wordt een robuuste zaal voor 500 staande bezoekers, gebouwd met stevige akoestische isolatie zodat de buurt geen geluidoverlast ondervindt van versterkte muziek in de zaal.”

Ontzorging en duurzaamheid

IGEMO werd al snel gevraagd door de gemeente om het project te begeleiden waarbij in een eerste fase de ambities van het bestuur en de jongeren vertaald werden in een programma van eisen. In dat programma van eisen werd niet enkel omschreven welke ruimtes er aanwezig moeten zijn maar eveneens aan welke duurzaamheids- en kwaliteitseisen het gebouw moest voldoen.

Een digitaal voorbeeld van hoe de fuifzaal er zal uitzien

Het gebouw wordt opgetrokken uit robuuste materialen met de nodige aandacht voor duurzaamheid;

  • Warmtepomp om fossielvrij te verwarmen
  • PV-panelen voor het opwekken van elektriciteit
  • Regenwaterrecuperatie voor het spoelen van de toiletten en het onderhoud
  • Groendak om oververhitting te voorkomen en de biodiversiteit te verhogen

“We zijn verheugd dat de bouw van deze duurzame fuifzaal start”, zegt Karen Geurts, projectmanager bij IGEMO. “Met trots kijken we terug op het ontzorgingstraject dat we voor gemeente Duffel hebben gelopen, vergelijkbaar met de bouw van de gymhal. Denk daarbij o.a. aan een locatieonderzoek, de opmaak van het bestek, aanduiden van een bouwteam en de omgevingsvergunning. Kortom, een dienstverlening van a-z. We volgen als gedelegeerd bouwheer ook de verdere realisatie op” besluit ze.

Fuiven in 2025

Architectenbureaus Van Noten en a4 stonden in voor het ontwerp. De aannemer die het project uitvoert is dhulst’ uit Lier. Vanaf eind maart bereidt dhulst’ het terrein voor op het bouwproject en in de loop van april wordt de fundering geplaatst. “Vanaf de maand mei zal het nieuwe gebouw zichtbaar worden. De fuifzaal wordt opgetrokken uit betonnen prefab-elementen. De ruwbouw zal daardoor snel vooruitgaan”, zegt Sophie Dhulst, zaakvoerder. “Als alles volgens planning verloopt kan er in het voorjaar van 2025 gefuifd worden in de nieuwe zaal.”

“De fuifzaal is voor het grootste gedeelte in beton gebouwd. Om toch een warmere sfeer te creëren in het gebouw is de afwerking voorzien van roodbruine accenten en champagnekleurig schrijnwerk. Naast de fuifzaal komt een ruime fietsenstalling waar ook bezoekers van het Garageteater gebruik van kunnen maken. Voor de bouw van het project werd 3.333.000 euro voorzien”, zegt schepen van patrimonium en openbare werken Jos Hellemans.

In de maand mei start ook de zoektocht naar een gepaste naam voor de nieuwe zaal. Duffelaars die suggesties hebben kunnen meedoen met de actie ‘Leg je ei in mei’ en maken kans op een jaar gratis fuiven in de nieuwe fuifzaal