Heel wat thema’s en beleidsdomeinen stoppen niet aan de gemeentegrens. Sinds 5 jaar werken twaalf gemeenten van het arrondissement Mechelen – gekend als regio Rivierenland – systematisch samen rond o.a. mobiliteit, economie, klimaat, welzijn en zorg, onderwijs, … De interesse voor een regionale aanpak zit in een stroomversnelling dankzij de conceptnota Regiovorming van minister Somers. Intercommunale IGEMO was reeds voortrekker voor regionale samenwerking in Vlaanderen, en wil dit nog verder versterken via een nieuw team van deskundigen met elk hun eigen expertise. Hun ambitie: een regio met een sterke identiteit en samenwerkingscultuur neerzetten.

Maak kennis met de regiomanagers

De duurzame ontwikkeling van Rivierenland centraal plaatsen in haar werking: dat is hét goede voornemen van IGEMO in 2021. Gebruik makend van de dynamiek van sterke lokale besturen, zet IGEMO bewuster in op een geïntegreerde aanpak binnen de regio. “Dat klinkt complex, maar het komt er kortweg op neer dat we in al onze activiteiten zullen kijken naar de economische, sociale én ecologische samenhang binnen de streek”, zegt regiomanager Anthony Vanoverschelde. Zijn collega-regiomanager Ben Bruininkx staat alvast te popelen: “Met een enthousiast en getalenteerd team als het onze gaat dat zonder twijfel lukken!”

De streekmanagers en de algemeen directeur van IGEMO poseren aan het Zennegat, een toplocatie binnen Rivierenland
Regiomanagers Anthony Vanoverschelde en Ben Bruininkx,
geflankeerd door Peter De Bruyne, algemeen directeur van IGEMO

Wie zijn jullie?

Ben: “Ik ben 32 jaar en woon in Edegem. Mijn vrouw en ik verwachten eerstdaags ons éérste kindje. In mijn vrije tijd neem ik regelmatig de koersfiets en verken ik het prachtige Rivierenland. Er is dichtbij huis geen mooiere streek om te verkennen. Fietsen in deze diverse omgeving, met haar vele fietspaden, landweggetjes, waterlopen, dorpen en steden, biedt mij rust. Het is ook de ideale manier om de regio beter te leren kennen. Na zo’n fietstocht kom ik steeds thuis met een hoop inspiratie om Rivierenland als regio nog sterker op de kaart te zetten.”

Anthony: “Ik woon samen met de moeder van mijn 3 tieners in Willebroek, een parel binnen Rivierenland. Breng een bezoekje aan het Broek, de Hazewinkel of de Jachthaven in Klein-Willebroek en je weet dat ik niet overdrijf. Ik vind het ook heel fijn om Rivierenlanders te leren kennen. Daarnaast ben ik muziekfanaat en hou ik van cultuur, sport, wetenschap en, vooral, lekker eten. Voor al die dingen kom ik in Rivierenland volledig aan mijn trekken.”

Wat doen jullie voor Rivierenland?

Ben: “Onder impuls van onze algemeen directeur Peter De Bruyne zijn wij de stuwende kracht voor alle collega’s, die hun talenten en expertise bundelen om het potentieel van samenwerking in deze regio te maximaliseren.”

Anthony: “Wat IGEMO interesseert, is dat Rivierenland zijn reputatie als goed voorbeeld van duurzame streekontwikkeling versterkt. Om hieraan bij te dragen, organiseert IGEMO overleg met en tussen lokale besturen en hun belanghebbenden. Ons doel: vanuit Rivierenland bijdragen aan een milieu- en klimaatvriendelijk Vlaanderen en het bevorderen van duurzaam handelen en ondernemen.”

Ben: “Cruciaal in ons denken en werken zijn de SDG’s, oftewel duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (‘sustainable development goals’). Dit zijn binnen de Verenigde Naties afgesproken, wereldwijde streefdoelen voor duurzame ontwikkeling. Ze zijn één en ondeelbaar. Ze reflecteren de 3 dimensies van duurzame ontwikkeling: de economische, de sociale én de ecologische dimensie.”

“Met ons enthousiast en getalenteerd team staan we ten dienste van lokale besturen om de economische, sociale én ecologische samenhang van het beleid binnen de regio Rivierenland te versterken. Het is een win-winsituatie voor alle partijen!”
Anthony Vanoverschelde en Ben Bruininkx, regiomanagers IGEMO

Anthony: “Het is een voorrecht te kunnen samenwerken met de toppers binnen ons team regionale samenwerking. We zijn trots hen even te mogen voorstellen!”

Mobiliteit binnen Rivierenland

De deskundige en projectmanager mobiliteit van IGEMO poseren aan het Zennegat, een toplocatie binnen Rivierenland
Deskundige mobiliteit Pieter Dresselaers en projectmanager mobiliteit Tijs Veyt

Wie zijn jullie?

Pieter: “Mijn naam is Pieter Dresselaers. Binnen IGEMO fungeer ik als deskundige mobiliteit. Ik ben een fervent fietser en ga zonder eigen auto door het leven. Ik geloof dan ook echt dat het in Vlaanderen perfect mogelijk is om ons op een veiligere, gezondere en meer leefbare manier te verplaatsen. Daarom zet ik graag mijn schouders onder de ambitie van IGEMO om, met de gemeenten en steden in onze regio, tot de meest innovatieve te behoren op het vlak van duurzame mobiliteit.”

Tijs: “Mijn naam is Tijs. Ik ben projectmanager binnen de cluster mobiliteit. Ik heb een professionele achtergrond in economie en de humanitaire wereld. Na wat buitenlandse omzwervingen, ben ik opnieuw beland bij mijn roots, in het prachtige Rivierenland. Ik ben namelijk geboren en getogen in Bornem, parel aan de Schelde, en woon nu in Mechelen. Mijn ambitie voor de toekomst: dat het nog aangenamer wordt om te fietsen langsheen de vele jaagpaden in de streek en dat we binnenkort opnieuw halt kunnen houden aan Zennegat 13 om wat te drinken en eten met familie en vrienden.”

Wat doen jullie voor Rivierenland?

Pieter: “Ik werk samen met de gemeenten en met een netwerk van burgerorganisaties, experts en bedrijven om onder meer deelmobiliteit, elektrisch rijden en voor iedereen toegankelijk vervoer mogelijk te maken. Regio Rivierenland biedt veel opportuniteiten voor duurzame mobiliteit, bijvoorbeeld om op een aangename, veilige en comfortabele manier te fietsen. We zijn daarnaast ook de regio met het grootst aantal treinstations per inwoner. Er liggen dus heel wat kansen om mensen de overstap te laten maken naar meer duurzame en gezonde manieren om zich te verplaatsen. Ik vind het voor mezelf een mooie missie om mensen die overstap te helpen maken.”

Tijs: “Binnen IGEMO werk ik aan een resem uiteenlopende projecten: van deelmobiliteit over vervoersarmoede tot boeiende pilootprojecten, zoals de Flexbus in Klein-Brabant. Mobiliteit is dan ook een breed domein op het snijpunt van vele andere thema’s. Denk maar aan ruimtelijke ordening, klimaat, lokale economie, sociale inclusie, enzovoort. Mobiliteit evolueert bovendien heel erg snel, technologisch gezien dan. De huidige trend in elektrificatie is hiervan een goed voorbeeld. Rivierenland is zeer goed ontsloten, met heel wat voorzieningen op een zakdoek bij mekaar. Dit is een enorme troef, maar ook één die we moet veiligstellen voor de toekomst. Uiteraard is het een flinke uitdaging om meer in te zetten op fietsen, openbaar vervoer, deelmobiliteit en zero-emissie mobiliteit. Het is er echter wel één, die IGEMO, lokale besturen en heel wat andere partijen moeten aanpakken. Mijn persoonlijke ambitie: Rivierenland een voorloper maken in duurzame mobiliteit. Concreet houdt dit in dat we straks beter doen dan de Vlaamse doelstelling om 40% van de verplaatsingen te verduurzamen tegen 2030. Als regio moet Rivierenland hierin minstens 50% halen. Op die manier kan socio-economische groei hand in hand gaan met een verminderde druk op ons leefmilieu.”

Welzijn en omgeving binnen Rivierenland

De coördinator regionale welzijnskoepel en projectmanager omgeving en erfgoed van IGEMO poseren aan het Zennegat, een toplocatie binnen Rivierenland
Coördinator Regionale Welzijnskoepel Liane De Boeck en proces- en projectmanager ruimte Frédéric Rasier

Wie zijn jullie?

Liane: “Ik ben Liane De Boeck. Sedert 1 november ben ik coördinator van de Regionale Welzijnskoepel Rivierenland. Voordien beperkten mijn activiteiten in de regio zich tot het maken van prachtige wandelingen in het weekend. Regio Rivierenland is echter zoveel meer dan een verzameling van mooie wandelplekken.”

Frédéric: “Ik ben Frédéric Rasier, proces- en projectmanager ruimte binnen de cluster omgeving. Mijn persoonlijke drijfveren en die van IGEMO liggen dichtbij elkaar. Immers, wat ons beiden drijft, is de zoektocht naar en het moment waarop alles samenkomt in één logisch verhaal. Zowel IGEMO als ikzelf zoeken naar coherentie, naar een brede visie, naar de samenhang in ogenschijnlijk tegenstrijdige belangen en perspectieven.”

Wat doen jullie voor Rivierenland?

Liane: “Via de Welzijnskoepel stemmen de 12 gemeenten van onze regio met elkaar af over verschillende welzijnsthema’s. Denk om te beginnen aan het komen tot een gedragen dak- en thuislozenbeleid. Daarnaast worden er afspraken gemaakt over de aanpak van intrafamiliaal geweld in de regio en de samenwerking om tot één loket kinderopvang te komen. Via het delen van goede praktijken en het samen aankaarten van knelpunten, gaat het welzijn in de regio er stevig op vooruit. Ik ben dan ook trots dat ik aan die impact kan bijdragen!”

Frédéric: “Ik kijk naar ruimtegebruik binnen het Rivierenland. Analyseren en maatschappijkritisch denken, om zo ambities en visies te formuleren, vormen een vaste waarde in mijn aanpak. Ik vertrek steeds vanuit de ambitie om een kwalitatief resultaat neer te zetten, of het nu gaat om het ontwikkelen en toepassen van instrumenten of het uitvoeren van studies of ontwerpend onderzoek. Ik tracht eveneens coalities te vinden, die in een verder traject de realisatie kunnen ondersteunen op het terrein. In het DNA van IGEMO zit immers de ambitie om geïntegreerd en verbindend te werken over verschillende beleidsdomeinen heen. We stellen onszelf als doel de kwaliteiten binnen Rivierenland in de verf te zetten, maar, minstens even belangrijk, ook de knelpunten binnen de streek te benoemen. Mijn doel: een regio met een sterke identiteit en een sterke verbeelding creëren. Met zo’n regio pakken we de vraagstukken van vandaag aan, maar staan we ook klaar voor nieuwe uitdagingen, die zich blijven aandienen in de toekomst.”

Een trotse directeur

Peter: “Ik ben Peter De Bruyne, algemeen directeur van IGEMO. Ik heb de voorbije 25 jaar de gemeenten en de regio Rivierenland leren kennen en zien evolueren. Samenwerking is steeds belangrijker geworden, want de uitdagingen voor de regio zijn legio en complex. Het verzoenen, afstemmen, scherp krijgen en realiseren van de ambities op het vlak van ondernemen, wonen, welzijn, zorg, onderwijs, recreatie, natuurbeleving, sporten, omgevingskwaliteit, mobiliteit,… vergt een daadkrachtige en slagvaardige regionale aanpak met overheden, stakeholders en doelgroepen, die elkaar begrijpen, vertrouwen en steunen. Dit mee mogen en kunnen realiseren is voor IGEMO dé ultieme uitdaging.”

“Rivierenland is een regio met een rijke geschiedenis. Het is nu het moment om hieraan het perspectief van een veelbelovende toekomst te koppelen. Tot eer en glorie van Rivierenland! Een regio, waar Rivierlanders terecht trots op zijn.”
Peter De Bruyne, algemeen directeur IGEMO

Het gehele team streekbeleid van IGEMO poseert aan het Zennegat, een toplocatie binnen Rivierenland
Het team regionale samenwerking van IGEMO in zijn natuurlijke habitat:
t.h.v. het Zennegat, een prachtig plekje binnen Rivierenland