Het agentschap Onroerend Erfgoed keurde begin augustus enkele beheersplannen voor stad Lier goed. Een beheersplan is een langetermijnplan om beschermde stadsgezichten opnieuw de uitstraling te geven van vroeger. Iets waarop Lierenaars, vooral de eigenaars en bewoners, fier kunnen zijn.

De Intergemeentelijke Onroerende Erfgoeddienst IGEMO (IOED) maakte, in opdracht van de stad, de beheersplannen op.

De Sint-Gommarusstraat in Lier wordt beschermd door het beheersplan.

Een erfgoedvisie voor de toekomst

Een beheersplan is een erfgoedvisie voor de toekomst. Zowel beschermd onroerend erfgoed – zoals de Lierse stadsgezichten – als een erfgoedlandschap kan via zulk plan beheerd worden. Het is een langetermijnvisie waarin neergeschreven staat welke werkzaamheden wel of niet mogen uitgevoerd worden in het vastgelegde gebied.

Het beheersplan voor de beschermde stadsgezichten in de De Heyderstraat en Sint-Gummarusstraat in Lier werd begin augustus goedgekeurd. Het moet eigenaars helpen om het beheer van erfgoed in eigen handen te nemen en een positieve impact te creëren voor de beschermde stadsgezichten.

De beheersplannen zijn van kracht voor de komende 24 jaar.

Terug naar de negentiende eeuw

De Sint-Gummarusstraat en de De Heyderstraat werden aangelegd in 1877 en 1886. Het beschermde stadsgezicht omvat vooral neoklassieke burgerhuizen, maar ook het voormalig dominicanenklooster en het woonhuis van schrijver Felix Timmermans. Het uitgangspunt van de beheersplannen is om het negentiende-eeuwse straatbeeld zoveel mogelijk te herstellen. Gevels worden opnieuw bepleisterd en wit geschilderd, kunstleien op het dak worden vervangen door pannen, pvc deuren worden op termijn vervangen door houten exemplaren, …

Kant-en-klare leidraad

Eigenaars zijn wettelijk verplicht om zorg te dragen voor beschermd erfgoed. Dit is niet altijd een evidente opdracht. Het beheersplan biedt vanaf heden een kant-en-klare leidraad voor het beheer en restauratie van hun woningen.

Per pand werd een fiche opgemaakt waarin de belangrijkste erfgoedelementen van de woning, fotomateriaal en suggesties staan. Ook afspraken over het onderhouden of herstellen van schrijnwerk, welke kleuren de ramen en deuren mogen hebben of welke materialen je kan toepassen, staan omschreven in het beheersplan.

Voordelen voor de eigenaars

Een beheersplan biedt ook verschillende voordelen voor de eigenaars. Zo worden bepaalde werken ‘vrijgesteld’. Dat betekent dat men niet telkens toelating moet aanvragen bij het agentschap Onroerend Erfgoed om de werken uit te voeren. Dit spaart tijd en zorgt voor minder administratie.

Daarenboven kunnen eigenaars rekenen op een premie om de werken te bekostigen. Een welgekomen financieel voordeel voor een aantal bewoners, die hun historische droomwoning willen renoveren.

Participatie troef bij opmaak van het beheersplan

Het beheersplan werd in samenspraak met de eigenaars en bewoners opgemaakt. Via participatiemomenten kregen ze de kans om de richting van de toekomstvisie te bepalen. Om het beheersplan te voltooien werkte de IOED nauw samen met de erfgoeddeskundige van de stad Lier en de erfgoedconsulent van het agentschap Onroerend Erfgoed. Het plan passeerde ook de stadsdiensten voor openbare werken en mobiliteit, om de maatregelen in het beheersplan af te stemmen met verschillende beleidsdomeinen.

Bij de eerste participatiemomenten ontstond al snel het idee om een ‘buurtconvenant’ op te richten. Dit is een participatief platform voor eigenaars om info uit te wisselen over de uitgevoerde werken of om nieuwe werken in te plannen. Het buurtconvenant wil een positieve samenwerking creëren tussen de stad, de IOED, het agentschap Onroerend Erfgoed en de buurtbewoners.

De goedgekeurde beheersplannen vind je terug op de website van stad Lier.