Het groeipotentieel voor de aankoopcentrale is er en daar wil IGEMO als beheerder ook op inspelen. Eerder berichtten we al dat de lokale partners erg vlot hun weg naar Gestroomd.be vinden. Op minder dan een jaar tijd zijn meer dan 100 bestellingen geplaatst bij de verschillende leveranciers, dat overtreft elke verwachting.

Daarom kondigen we een belangrijke uitbreiding van de mogelijkheden en dienstverlening van Gestroomd.be aan. Deze uitbreiding speelt in op de signalen die werden opgevangen vanuit de lokale partners en de steeds groeiende markt van duurzame voertuigen bij de fabrikanten. Ook een uitbreiding van het toepassingsgebied om ook het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te omvatten, werd goedgekeurd.

Twee sporen

De uitbreiding van aanbod komt neer op twee sporen. Als eerste is er een verdere diversificatie van de bestaande aanbesteding. Daarnaast realiseren we ook een uitbreiding van de aanbesteding naar andere types van voertuigen:

Door het uitgebreide aanbod van leveranciers worden de hoofdpercelen die maar één gunning toegekend kregen (door beperkt aanbod) nu uitgebreid naar twee gunningen. Dat zorgt voor meer mogelijkheden en een verdere verbreding van het aanbod.

Dat laatste zet zich ook door in het aanbod van de aankoopcentrale zelf. De aanbesteding werd uitgebreid met tweewielers waardoor lokale besturen nu ook duurzame alternatieven als elektrische scooters en motors, (elektrische) fietsen, bakfietsen en rolstoelfietsen,… kunnen aankopen. Zo zetten we vanuit Gestroomd.be ook in op de ‘Modal Shift’ die de Vlaamse Overheid wilt realiseren. Elke individuele wagen die vervangen wordt door deelmobiliteit of (elektrische) fietsen betekent minder uitstoot en een niet te onderschatten impact op de luchtkwaliteit.

Uitbreiding toepassingsgebied

Het originele bestek werd afgebakend op niveau van ‘besturen in Vlaanderen’. Dit had het gevolg dat Brusselse gemeenten die interesse toonden in afname van duurzame voertuigen hiervoor niet bij Gestroomd.be terecht konden. Door het toepassingsgebied nu structureel uit te breiden zodat ook de Brusselse gemeenten vervat zitten in het (nieuwe) bestek, kunnen ook deze gemeenten intekenen op een uitgebreid aanbod met interessante kortingen en geeft het Gestroomd.be extra afnamemogelijkheden. Win win.

Vanaf juni zal het uitgebreide aanbod beschikbaar zijn via de website van Gestroomd.be.

Een samenwerking van bovenstaande partners: