Samen met zes lokale besturen vormt IGEMO sinds 2016 de Intergemeentelijke Omgevingshandhavingscel (IGOHC). Samen met Berlaar, Bonheiden, Bornem, Lier, Putte en Sint-Katelijne-Waver maakt nu ook Duffel daar deel van uit. De cel wil het handhaven van schendingen inzake ruimtelijke ordening en milieu optimaliseren.

Wat verklaart het succes van deze cel?

De omgevingshandhaving vormt hét sluitstuk van het vergunningenbeleid van de lokale besturen. De ambitie van deze cel is het inzetten op het lokaal handhaven met alle tools die de Vlaamse decreetgever onze lokale besturen biedt.

De cel doet dit niet alleen door beëdigde intergemeentelijke handhavers aan te stellen, maar ook aan de hand van een handhavingsprogramma met een omgevingshandhavingsplan, een samenwerkingsprotocol en een prioriteitenbepaling.

In 2021 zal een nieuw omgevingshandhavingsplan en samenwerkingsprotocol het licht zien. De coördinatie hiervan ligt bij IGEMO.

Eedaflegging voor het college van burgemeester en schepenen in Duffel op 12 oktober 2020

Meer weten?

Meer info? Of wenst uw lokaal bestuur ook deel uit te maken van de Intergemeentelijke Omgevingshandhavingscel? Neem dan contact op met Els Pissierssens.