In de kerk van Wintam is er sinds kort een bijzonder collectie van zilveren votiefgeschenken te bezichtigen. Jordi Bruggeman, bestuurslid bij het Genootschap Sint-Margaretha Wintam geeft graag wat meer uitleg over waarom die van Wintam zo speciaal zijn en de subsidie die ze kregen om het te realiseren.

Jordi Bruggeman

Offer

“Votiefgeschenken zijn objecten die door de mensen werden gegeven aan Maria of een andere heilige om een gunst af te smeken. Denk daarbij aan een genezing, een gezond dier of een veilige reis. Dat gebeurde vaak met zilverplaatjes. Die zijn in ons geval afkomstig van de schipperskapel van Wintam, die ondertussen verdwenen is. Het bijzondere aan onze collectie is dat er vrij veel afgebeelde schepen in zitten. Ook een aantal dieren, dus de geschenken reflecteren heel mooi de lokale gemeenschap die afhankelijk was van zowel de scheepsvaart als de landbouw. Het is een foto van onze lokale geschiedenis in zilver.”

Een prachtig votiefgeschenk dat de lokale gemeenschap van schippers reflecteert.

Subsidie

“Om dit te kunnen realiseren, kregen we steun van de erfgoedcel Rivier&Land. Een bijzonder vlotte aanvraag en met die subsidie konden we, via de Universiteit Antwerpen, de objecten laten conserveren. De aangekochte luchtdichte vitrinekast zorgt ervoor dat we ze in de juiste bewaaromstandigheden kunnen tonen met extra informatie over de geschenken op een infopaneel.”

Schatten

“De kerk van Wintam bezit nog veel meer schatten die het bezichtigen waard zijn. Naast deze permanente tentoonstelling zijn er archeologische vondsten uit Klein-Brabant, de geschiedenis van Wintam en stukken uit de verdwenen kerk van Nattenhaasdonck te bezichtigen. Dat kan elke zondag tussen 13u30 en 17u00 of op afspraak. Daarvoor kan je het Genootschap Sint-Margaretha Wintam contacteren.”

Dit interview is onderdeel van het delen van inspiratie over waarvoor je allemaal subsidie kan aanvragen. Erfgoedcel Rivier&Land biedt namelijk via een projectsubsidie financiële ondersteuning voor cultureel erfgoedprojecten. Je kan tot 2.000 euro subsidie aanvragen voor projecten die inzetten op het bewaren, borgen en/of ontsluiten van cultureel erfgoed. Jaarlijks zijn er twee subsidierondes met deadlines 30/04 en 31/10. Meer info via deze link.