De Flexbus Klein-Brabant is een proefproject van De Lijn, Bornem, Puurs-Sint-Amands en IGEMO om belbussen meer flexibel te maken. Biedt de trein of een vaste lijn geen of slechts een gedeeltelijke oplossing voor een verplaatsing? Dan kunnen reizigers beroep doen op de Flexbus.

De Flexbus Klein-Brabant, een flexibele manier van reizen, i.s.m. MOVE.
Deze video werd gemaakt met respect voor de geldende Coronamaatregelen.
Sommige beelden dateren van voor deze maatregelen.

Het verhaal van de Flexbus Klein-Brabant is intussen bij heel wat busreizigers en mensen, die IGEMO of het thema duurzame mobiliteit volgen, bekend. Wat wellicht minder bekend is, is dat het project niet mogelijk zou zijn zonder het Interreg-project MOVE.

MOVE staat voor ‘Mobility Opportunities Valuable to Everybody’, maar wat betekent dat nu precies?

MOVE in een notendop

Doelstelling

De vraagstelling van waaruit MOVE gegroeid is, is hoe vernieuwende, duurzame mobiliteitsdiensten (zoals deelmobiliteit) ook ingang kunnen vinden buiten de grote steden. Daartoe heeft IGEMO al uitvoerig geluisterd naar medewerkers van lokale besturen, Vlaamse instanties, kennisinstellingen, sociale organisaties, burgers, maatwerk- en andere bedrijven, enz. Het idee is om oplossingen te vinden, die helpen om af te stappen van de private auto, evenals om voertuigen te vergroenen. Daarbij kijken we steeds naar wat werkt, hoe alternatieven gefinancierd worden en waar er kansen liggen om verder te vergroenen.

De Flexbus is een goed voorbeeld van een mobiliteitsdienst, die veel troeven heeft om bestemmingen in landelijk gebied bereikbaar te houden, ook voor ouderen, kinderen, mensen met een handicap, etc. Goede alternatieven zijn essentieel om mensen te overtuigen om de auto te laten staan.

Partners

Zo’n Europees project is vooral interessant omdat het de deur openzet om samen te werken met organisaties in binnen- en buitenland, die waardevolle kennis en ervaring inbrengen rond duurzame mobiliteit. Halfjaarlijks zijn er meetings met alle partners om een stand van zaken te maken en de volgende stappen te bespreken. Deze week (2, 3 en 4 maart 2021) vond zo’n partnermeeting plaats. Door de Coronapandemie gebeurt dat nu online. De partners volgen de ervaringen met de Flexbus ook met grote interesse.

Binnen MOVE werkt IGEMO samen met deze partners: HZ University of Applied Sciences, Universiteit Gent, Gemeente Middelburg, Georg-August-Universität Göttingen, Gate21, The Highlands and Islands Transport, NHS Highland, Advier, Landkreis Northeim en Zweckverband Verkehrsverbund Süd-Niedersachsen.

Subsidies

Een Interreg-project staat garant voor 50% subsidies (binnen het Programma North Sea Region 2014-2020). Het is een actief beleid van IGEMO om activiteiten te ontwikkelen binnen gesubsidieerde projecten. Dat stelt ons in staat om te vernieuwen en om met de steden en gemeenten in de regio Rivierenland voorlopers te zijn op het vlak van duurzame mobiliteit. Het project MOVE loopt van september 2018 tot februari 2022.

Link met basisbereikbaarheid

In 2022 zal het openbaar vervoer in Vlaanderen heel wat verandering ondergaan. De nieuwe visie van de Vlaamse overheid – basisbereikbaarheid – zal dan in werking treden. Een proefproject zoals de Flexbus Klein-Brabant is al van groot belang geweest, om deze visie te toetsen aan de realiteit. Het succes van het Flexbus-project heeft anderen alvast geïnspireerd. Zo zijn alle belbussen van De Lijn nu ook online te boeken. De meerderheid van de vervoerregio’s in Vlaanderen hebben Flexbussen opgenomen in de vervoersplannen die vanaf 2022 in werking treden.

Saadet Gülhan en Alex Goethals, Schepenen van Mobiliteit voor Bornem en Puurs-Sint-Amands,  poseren voor een Flexbus.
Saadet Gülhan en Alex Goethals, Schepenen van Mobiliteit voor Bornem en Puurs-Sint-Amands,
poseren voor een Flexbus.
#nsrmove; MOVE; Interreg; Flexbus Klein-Brabant
Het project MOVE is co-gefinancierd door het programma North Sea Region 2014-2020.