Afgelopen woensdag, 3 mei, organiseerde 3M een nieuwe bewonersvergadering over het bodemsaneringstraject voor de bewoners van zone 1A in Zwijndrecht. Naast een afvaardiging van 3M en studiebureau ERM waren ook Tom en Ivan, allebei deel van het PFAS-ombudsteam, erbij om zich in levenden lijven voor te stellen. Eerder werden de bewoners al schriftelijk op de hoogte gebracht van de aanstelling van het ombudsteam.

Verloop

250 aanwezige bewoners volgden de vergadering op de voet. Het programma van de avond bestond uit een uiteenzetting van het overkoepelende draaiboek voor de bodemsanering. Meer bepaald werd er door Jan van Linden van studiebureau ERM ingegaan op de planning en fasering van de werken. Ook werd dieper ingegaan op het verkeers- en stofactieplan. Peter Vermeulen van 3M vulde aan met de ondersteunende maatregelen die 3M hiervoor neemt.

Vervolgens nam Steven Vervaet, schepen voor Leefmilieu in Zwijndrecht, het woord om de rol van de gemeente in dit traject te duiden. Daarna was het aan Ivan en Tom om de werking van het ombudsteam voor de PFAS-verontreiniging uit de doeken te doen.

Pijlers

Zo kan het ombudsteam mooie adelbrieven voorleggen bij een eerder bemiddelingstraject, nl. bij de PFAS-verontreiniging bij de oude papierfabriek De Naeyer in Willebroek. Daarbij werden een 300-tal gezinnen geholpen met hun vragen en bezorgdheden. Er zijn immers wel wat gelijkenissen maar ook duidelijke verschillen. Ervaringen die bij dit traject werden opgedaan, worden meegenomen in de dienstverlening van het ombudsteam om ook in Zwijndrecht hét contactpunt te zijn voor de vragen van de bewoners in saneringszone 1A.

Daarnaast werd ook benadrukt dat de dienstverlening gebaseerd is op 4 belangrijke pijlers, namelijk:

  • Bereikbaarheid
  • Duidelijkheid
  • Openheid
  • Neutraliteit

Nadien konden de aanwezige bewoners vragen stellen aan alle aanwezige partijen.

Je kan de presentatie van deze bewonersvergadering, het draaiboek en allerlei andere relevante informatie terugvinden via de overzichtspagina.