Informatiepagina PFOS Zwijndrecht

DEZE WEBSITE-PAGINA IS IN OPBOUW EN WORDT STEEDS AANGEVULD MET NIEUWE INFORMATIE.

Inwoners en grondgebruikers in Zwijndrecht die met vragen zitten over de saneringsplannen voor hun tuin of perceel, kunnen voortaan terecht bij het PFOS-ombudsteam van IGEMO. Om de historische bodemverontreiniging met PFOS aan te pakken is er een bodemsaneringsproject goedgekeurd voor woon- en landbouwgrond ten zuiden van 3M (zone 1A). Op deze pagina vindt u duidelijk en overzichtelijk alle relevante informatie over dit bodemsaneringstraject 1A en verdere algemene informatie over PFOS in Zwijndrecht.

Deze zone bevat tuinen en percelen aan beide straatkanten van de Molenstraat, de Vlietstraat, de Pijlstraat en de Blokkersdijkstraat, terreinen aan één kant van de Polderstraat en enkele tuinen in de Neerstraat.

PFAS staat voor een grote groep van stoffen op basis van poly- en perfluoralkylstoffen. De groep omvat verschillende categorieën en klassen van stabiele chemicaliën en materialen met handige eigenschappen: olie- en waterafstotend, temperatuurvast, bestand tegen chemicaliën, vuur en elektrisch isolerend.

De sterkte van de koolstof-fluorbinding zorgt ervoor dat de resulterende stoffen niet gemakkelijk afbreken. Met die kenmerken vervullen PFAS essentiële functies bij de productie van elektronische apparatuur, zoals gsm’s, tablets en halfgeleiders. Daarnaast gaan ze ook besmetting tegen bij producten zoals chirurgische schorten en pakken. Ook bij vliegtuigen en emissiearme voertuigen wordt een beroep gedaan op PFAS-technologie.

De eerste commerciële productieprocessen voor PFAS dateren uit de jaren veertig van de vorige eeuw. In de jaren vijftig gebruikt 3M die processen om uiteenlopende PFAS te gaan produceren, waaronder PFOS, een stof van de PFAS-familie die in verschillende producten gebruikt werd.

In Zwijndrecht is 3M gestopt met de productie van PFOS-verbindingen in 2002. De historische bodemverontreiniging in Zwijndrecht bestaat grotendeels uit PFOS. Dat is de verontreiniging die nu aangepakt wordt.

Op 27 oktober heeft de OVAM het eerste gefaseerd BSP conform verklaard waarbij de start van de saneringswerken moet plaatsvinden vóór 1 mei 2023. In deze conform verklaring heeft OVAM aan 3M opgelegd om een draaiboek op te stellen voorafgaand aan de saneringswerken, dat als onderdeel van het kwaliteitsplan moet ingediend worden.

Dit draaiboek moet tegemoetkomen aan opmerkingen en bezwaren die door verschillende partijen zijn overgemaakt aan de OVAM tijdens het openbaar onderzoek van het eerste gefaseerd BSP (onderwerp van bovenvermelde conform verklaring).

Zoals ook aangegeven in het conformiteitsattest is dit globale draaiboek de basis voor een perceel specifiek draaiboek. Een dergelijk perceel specifiek draaiboek zal opgemaakt worden voor elk perceel dat gesaneerd moet worden en maakt deel uit van het perceel dossier, waar naast dit draaiboek ook alle relevante informatie met betrekking tot het specifiek te saneren perceel in zal bewaard worden, zoals onder andere kwaliteit van de gebruikte aanvulgrond, resultaat van het grondstaal dat na sanering genomen is op het perceel, resultaten nazorg, etc.

Het globale draaiboek voor zone 1A kan je hier raadplegen.

03/05/2023 – bekijk hier de presentatie van die avond.

Een geluidsopname met alle presentaties kan je herbekijken via: https://youtu.be/RQP9q19OzUQ

Contact

Telefonisch
ma-vr 9-17 u
015/28 65 82
0471/20 43 43

E-mail
PFOSombudsdienst@igemo.be

Fysiek overleg
na telefonische afspraak
dinsdag van 16 – 19.30 u.