Sinds begin april 2022 is de aankoopcentrale duurzame voertuigen, beter bekend als Gestroomd.be, opgestart. Met deze centrale ontzorgt IGEMO lokale besturen in Rivierenland bij de aankoop van duurzame voertuigen. Bovendien biedt Gestroomd.be voordelige tarieven aan. In het aanbod is er keuze tussen heel wat (verschillende soorten) elektrische voertuigen. Twijfel je nog om in jouw gemeente te kiezen voor duurzame voertuigen? Geen probleem, in onderstaand artikel zetten we de meest voorkomende vragen rond elektrisch rijden op een rij.

Weet je hoeveel een wagen kost?

Autorijden is duur geworden, vooral door de brandstofkosten. Daarnaast betaal je ook voor: belasting op de inverkeerstelling, verkeersbelasting, autoverzekering, aankoop en de technische keuring. Je kan die kosten in detail berekenen, per maand of per kilometer, via deze pagina.

De gemiddelde private autobezitter geeft maandelijks zo’n 400 à 500 euro uit aan zijn/haar wagen. Vooral de kost van brandstof beweegt velen ertoe om te zoeken naar andere mogelijkheden. De fiets is dan uiteraard een fantastisch alternatief voor sommigen, maar het is niet voor alle situaties een goede oplossing.

Belangrijk bij de kostprijs van een wagen is ook hoeveel je rijdt. Steeds minder wordt naar de prijs per kilometer of per maand gekeken, maar naar de totale eigendomskosten (“total cost of ownership”). Daarbij wordt de kost over de gehele economische levensduur van de wagen berekend.

Sieg Vermeiren, manager van Gestroomd.be, de aankoopcentrale duurzame voertuigen, tijdens een interview.
Sieg Vermeiren tijdens een interview. Sieg is manager van Gestroomd.be, de aankoopcentrale duurzame voertuigen. Dit aankoopplatform is een initiatief van alle Vlaamse Streekintercommunales, met als doel het wagenpark van lokale besturen verduurzamen.

Elektrisch rijden: de oplossing?

Een elektrische wagen is goedkoper in gebruik, door lagere brandstof- en onderhoudskosten, maar de aankoop van zo’n wagen is nog steeds prijzig. Naarmate een elektrisch voertuig meer kilometers aflegt, zal het echter beter uit de vergelijking met een gelijkaardig voertuig op fossiele brandstoffen komen.

De totale eigendomskosten hangen dus sterk af van het aantal kilometers, dat je aflegt. Door de lage gebruikskost is een elektrische wagen vooral interessant wanneer die echt veel kilometers aflegt. Je kan de kost van elektrisch rijden hier berekenen.

Delen = besparen

Een goede manier om een voertuig meer kilometers te laten doen én kosten te besparen, is door het te delen. Om dat te doen, wordt een boordcomputer ingebouwd. Het is mogelijk om een voertuig alleen buiten de werkuren te delen, maar de praktijk, bv. in Bonheiden, wijst uit dat het nóg interessanter is om voertuigen altijd te delen. In dat geval moeten medewerkers van de gemeente het gebruik van de wagen plannen en het voertuig op voorhand boeken.

IGEMO biedt via een kaderbestek autodelen deze deelservice aan, aan interessante voorwaarden. Uiteraard is delen vooral interessant voor voertuigen, die geschikt zijn voor personenvervoer.

“Actieradiusstress”

Terug naar elektrisch rijden. Onze Nederlandse taal is sinds recent een woord rijker: “actieradiusstress”. Sieg Vermeiren, coördinator van Gestroomd.be licht toe waar het precies om gaat…

Actieradiusstress is de stress, die eigenaars van elektrische voertuigen ondervinden, omdat de actieradius van hun voertuig kleiner is dan bij een voertuig op fossiele brandstoffen. Sieg Vermeiren, manager van de aankoopcentrale duurzame voertuigen “Gestroomd.be”, gaat hier dieper op in.

Opladen?

Een ander vraagstuk is het opladen. Thuis opladen is niet mogelijk voor wie in een appartement of een huis zonder oprit woont. De wegcode (art. 7.2, art. 7.3) laat ook niet toe dat je een kabel over het voetpad legt. De gemeente kan wel een reglement opstellen dat hierop een uitzondering maakt.

Voertuigen van het gemeentelijke wagenpark staan doorgaans op de parking van een gemeentelijke dienst en daar kan een oplaadpunt voorzien worden. De gemeenten in regio Rivierenland kunnen een laadpaal of “wallbox” eveneens via het kaderbestek Autodelen van IGEMO aankopen.

Er zijn ook steeds meer publieke laadpunten voor elektrische wagens en naar verwachting zullen er de komende jaren nog heel wat bij komen. Er zijn ook experimenten om laadinfrastructuur in verlichtingspalen te integreren. We verwachten nog innovaties op dit vlak.

Elektrisch rijden: klimaatbewust en leefbaar

Hopelijk overtuigt het bovenstaande je ervan dat elektrisch rijden economisch en praktisch zeker haalbaar zijn. De voornaamste motivatie voor elektrisch rijden hebben we echter nog niet vermeld: we moeten van fossiele brandstoffen af, omwille van het klimaat en omwille van geopolitieke redenen.

Verschillende gemeenten in Rivierenland sloten, i.s.m. IGEMO, een lokaal klimaatpact af. De meeste gemeenten hebben dan ook heel wat klimaatambities en -plannen. Elektrisch rijden biedt in die gevallen een mooie bijdrage aan een leefbare gemeente.

Het logo van gestroomd.be.

Gestroomd.be, het aankoopplatform voor duurzame voertuigen, is een initiatief van alle Vlaamse Streekintercommunales en heeft 2 doelen. Enerzijds worden lokale besturen ontzorgd door hen op een eenvoudige overzichtelijke manier toegang te geven tot de markt van duurzame voertuigen. Anderzijds kunnen deze aankopen gebeuren met aanzienlijke kortingen. Hierdoor kunnen lokale besturen vlot een invulling geven aan het begrip duurzaam transport en de voorbeeldfunctie invullen, die ze hebben in de strijd tegen de klimaatopwarming. IGEMO is trekker binnen dit project.