ENSURE

ENSURE richt zich op het aanpakken van omstandigheden die mensen kwetsbaar maken. Dit door middel van een proactieve werkwijze en de inzet van een peer-to-peer methodiek. ENSURE is innovatief! Relevante en lokale partijen werken samen aan een aanpak, die ervoor zorgt dat kwetsbare mensen weer in hun kracht komen te staan en beter kunnen participeren aan de samenleving.

Als organisator van Wijk-werken Rivierenland, is IGEMO partner in ENSURE. Binnen dit project worden wijk-werkers aan het roer gezet van hun eigen welzijnstraject. De focus binnen wijk-werken ligt vandaag voornamelijk op het aanleren van praktisch inzetbare vaardigheden. Met ENSURE empoweren we wijk-werkers door aan hun generieke competenties of ‘soft skills’ te werken. Zo worden ze nog diepgaander klaargestoomd voor de reguliere arbeidsmarkt. De deelname van Wijk-werken Rivierenland aan dit project is uniek in Vlaanderen.

Samen met Belgische, Nederlandse, Franse en Engelse partners wordt een universele methodiek uitgebouwd om doelgroepen in kwetsbare omstandigheden te ondersteunen in hun dagelijks leven.

Looptijd: februari 2020 – september 2022
Subsidieprogramma: Interreg 2 Zeeën

EN

Via community peer-to-peer supporters, ENSURE will allow societies to become proactive in addressing circumstances which create vulnerability. ENSURE will be innovative by involving every relevant party in the creation of an approach resulting in the empowerment of people who have become vulnerable due to their contextual circumstances.

Contact

Anneleen Van Tendeloo
Subsidioloog
+32 15 28 60 20
anneleen.vantendeloo@igemo.be

Europese vlag