ENSURE

Intercommunale IGEMO koos wijk-werken Rivierenland uit als pilootproject voor ENSURE, een Europees project dat middelen vrijmaakt om in te zetten op de weerbaarheid van kwetsbare doelgroepen. ENSURE wordt uitgerold in de gemeenten Berlaar, Heist-op-den-Berg, Nijlen en in de steden Lier en Mechelen. Het project is gestart in februari 2020 en liep tot en met maart 2023 via het subsidieprogramma Interreg 2 Zeeën. De deelname van wijk-werken aan dit project is uniek in Vlaanderen. Samen met Belgische, Nederlandse, Franse en Engelse partners wordt een universele methodiek uitgebouwd, om doelgroepen in kwetsbare omstandigheden te ondersteunen in hun dagelijks leven.

ENSURE richt zich op het aanpakken van omstandigheden, die mensen kwetsbaar maken. Dit doet het door middel van een proactieve werkwijze en de inzet van een peer-to-peer methodiek. ENSURE is dus innovatief! Relevante en lokale partijen werken samen aan een aanpak, die ervoor zorgt dat kwetsbare mensen weer in hun kracht komen te staan en beter kunnen deelnemen aan de samenleving.

Een belangrijke invalshoek van ENSURE is het zich kunnen verplaatsen in de leefwereld van de wijk-werker. Daarom wordt er volop ingezet op een methodiek, waarbij wijk-werkers in eerste instantie extra ‘soft skills’ ontwikkelen. Hiervoor worden trainingen en activiteiten georganiseerd, die zijn gebaseerd op drempels die zij zelf ervaren tijdens hun traject en waar ze hun ervaringen met elkaar kunnen delen. ‘Empowerment’ vormt hier het belangrijkste sleutelwoord. De professionals (begeleiders van VDAB, OCMW, …) worden ook gesensibiliseerd en ondersteund. Wijk-werken focust vooral op praktisch inzetbare vaardigheden. Vaak wordt er te weinig aandacht besteed aan generieke competenties en het mentaal welzijnstraject van wijk-werkers. Dat zijn nochtans competenties, die in een gezond groeitraject minstens even belangrijk en onmisbaar zijn voor het individueel welzijn.

Via wijk-werken kunnen personen met een afstand tot de arbeidsmarkt, gedurende een jaar, werken aan hun competenties. Na één jaar maken wijk-werkers (opnieuw) de overstap naar de reguliere arbeidsmarkt. Bemiddelaars van VDAB koppelen wijk-werkers aan concrete werkopdrachten zoals tuinonderhoud, administratieve taken of logistieke ondersteuning.

Het wegwerken van sociale exclusie, gedefinieerd als ‘een proces, waarbij individuen of groepen geheel of gedeeltelijk worden uitgesloten van volledige deelname aan de samenleving, waarin ze leven’, of het werken aan inclusie, is bijgevolg het speerpunt van het project.

EN

Via community peer-to-peer supporters, ENSURE will allow societies to become proactive in addressing circumstances which create vulnerability. ENSURE will be innovative by involving every relevant party in the creation of an approach resulting in the empowerment of people who have become vulnerable due to their contextual circumstances.

Duurzaamheid zit in het DNA van IGEMO. Met deze actie dragen we bij aan het realiseren van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

Pictogram van SDG kwaliteitsonderwijs Pictogram van SDG waardig werk en economische groei Pictogram van SDG ongelijkheid verminderen

Contact

Sofie Willemen
Projectmedewerker
sofie.willemen@igemo.be
+32 15 79 05 48
+32 494 75 06 38

Europese vlag