De saneringswerkzaamheden zullen gefaseerd plaatsvinden, waarbij ook wordt gekeken naar de beschikbaarheid van propere grond. Enkel wanneer voldoende propere grond beschikbaar is, zal er begonnen worden met het saneren van een groep percelen om de werken zo efficiënt mogelijk uit te voeren. Hiervoor zullen tijdelijke opslagplaatsen worden ingericht die ruimte bieden voor de propere en de verontreinigde grond in afwachting van aan- en afvoer. Deze tijdelijke opslagplaatsen zullen zo ver mogelijk van de meeste woningen worden geplaatst en dicht bij de werfweg van de Oosterweelwerken.