Alle niet-verharde delen op het perceel zullen worden gesaneerd.