In principe kan u zelf een aannemer aanstellen die erkend is voor de uitvoering van bodemsaneringswerken. U moet die werken dan laten begeleiden door een erkend bodemsaneringsdeskundige. In dat geval draagt u zelf de kosten van de bodemsanering.