De manier waarop de sanering gebeurt wordt bepaald in een bodemsaneringsproject dat moet worden opgesteld op basis van het Bodemdecreet en de richtlijnen voor opmaak van een bodemsaneringsproject.