Voor het verplaatsen van de vervuilde en propere grond tijdens de saneringswerken is een werfweg voorzien. Deze werfweg verzekert dat de saneringswerken zo efficiënt, zo veilig en zo snel mogelijk kunnen verlopen. Er zijn enkele percelen aangeduid als hinderpercelen in functie van deze werfweg. In uitvoering van het openbaar onderzoek diende enkele eigenaars van hinderpercelen gecontacteerd te worden. Jullie werden nog niet gecontacteerd. Het is belangrijk om te weten dat de werfweg noodzakelijk is voor de voortgang en continuiteit van de saneringswerken en deze volgens de geldende regelgeving niet kan worden geweigerd. Er zal voor de start van de werken nog een contactmoment plaatsvinden.