De vijver zal tijdens de saneringswerken behouden blijven. Ook uw vissen kunnen in de vijver blijven. In overleg met de stabiliteitsingenieur zal bepaald worden op welke afstand veilig gegraven kan worden om de vijver intact te behouden