Het is bekend dat de Molenstraat zowel bovengronds als ondergronds versleten is. Een heraanleg nà sanering lijkt evident, maar dit is een beslissing die de volgende bestuursploeg binnen de fusiegemeente zal moeten nemen. Uiteraard wordt die vraag door de administratie voorgelegd en ondersteund.