De eigenaar krijgt tijdens de gesprekken met de tuinexpert steeds de keuze uit verschillende opties. Onder één van deze opties valt ook het behoud van bestaande erfafscheidingen. In elk scenario wordt tevens steeds gestreefd naar een maximaal behoud van waardevol groen