Het saneringsplan dat is opgesteld en goedgekeurd voorziet dat zowel de onverharde voortuinen als onverharde delen van de achtertuinen worden uitgegraven tot een diepte van 70 cm. Nadien worden de afgravingen opnieuw aangevuld met 50 cm geotechnisch voldoende verdichtbare zandgrond en vervolgens met 20 cm kwalitatieve teelaarde.