Neen, officieel zijn de werken gestart. Vanaf nu moet worden gewerkt aan de verdere uitvoering hiervan. Er zijn echter externe factoren die de start en duurtijd van de werken verder kunnen beïnvloeden waar wij niet altijd vat op hebben maar waar wij zo goed als mogelijk rekening mee houden. Tijdens de bewonersvergaderingen zijn een aantal voorbeelden gegeven van externe omstandigheden die een impact kunnen hebben op de voortgang zoals de aanleg van de aan- en afvoer route voor de gronden, de capaciteit van verwerking van verontreinigde gronden, de aanvoer van propere grond en de weersomstandigheden.