De parkeergelegenheid tijdens de saneringswerken zal afhangen van de perceelsspecifieke situatie. Verharde oppervlaktes worden niet gesaneerd. Als je wagen dus normaal op een verharde oppervlakte staat met directe toegang tot de weg is er normaal geen hinder te verwachten.