Het draaiboek mbt de saneringswerkzaamheden in zone 1A geeft informatie over verschillende aspecten waar bewoners eventueel rekening mee dienen te houden. Verder zullen er verschillende contactmomenten zijn voorafgaand en tijdens de sanering waarbij gecommuniceerd zal worden of ergens rekening mee dient te worden gehouden, en wanneer.

Het draaiboek vind u hier.