Het is verplicht om de sanering uit te laten voeren die voorzien is in het goedgekeurde bodemsaneringsproject. Indien nodig kan dit worden opgelegd door de OVAM.