Er is opgelegd aan 3M dat de effectiveit van de sanering moet worden opgevolgd. Zij dienen hiervoor een erkend bodemsaneringsdeskundige aan te stellen die alles opvolgt en rapporteert aan OVAM. Pas als de doelstellingen van de sanering zijn bereikt, bevestig de OVAM dat de sanering is afgerond