Er is een oplossing uitgewerkt tussen 3M en de gemeente Zwijndrecht voor grondverzet binnen zone 1A en 1B dat zou moeten gebeuren in afwachting van de saneringswerken, zoals bijvoorbeeld graafwerken voor (ver)bouwen. Meer informatie vindt u hier.

Iedere bewoner kan in afwachting van de sanering nog steeds werken in de grond uitvoeren mits daarvoor de toelating / vergunning bekomen wordt die daarvoor eventueel noodzakelijk zou zijn en met inachtname van de voorwaarden die daarin staan opgenomen.