Bij de saneringswerkzaamheden kunnen synergieën besproken worden waarbij gelet dient te worden op de timing. Men dient hierbij in acht te nemen dat de saneringswerkzaamheden niet onnodig complex of belemmerd worden.