De tuinexpert zal de te saneren percelen individueel bezoeken en hiervan een expertiseverslag opmaken. Hierbij wordt per tuin zowel de waarde van de beplanting en andere elementen zoals vijver of tuinhuis, als ook de kosten van de werkuren ingeschat aan de hand van huidige prijzen. 3M betaalt voor de verwijderde elementen van de tuin (boomschors, beplanting, …) een vergoeding zoals bepaald in het expertiseverslag.

Bij beschadiging van bijvoorbeeld tuintegels zal een vergoeding worden voorzien. Indien leidingen of buizen zouden beschadigd raken bij de ontgraving, zullen die zo snel als mogelijk hersteld worden.