4. Compensaties Archieven - IGEMO

11.16 Wat met de schade door het afgraven aan bijvoorbeeld waterleidingen, stroom, terras of eventuele verzakkingen of scheuren of het afsterven van bomen na herplanting? Wie is daar financieel verantwoordelijk voor? – 20/12/23

Door |2023-12-20T10:31:02+00:0020-12-2023|, |

Na het uitvoeren van de saneringswerkzaamheden zal een finaal expertiseverslag worden opgemaakt om eventuele schade te constateren. Verder zal er een nazorgperiode van drie jaar zijn om de status van de beplanting te monitoren. Bij beschadiging van bijvoorbeeld tuintegels zal een vergoeding worden voorzien. Indien leidingen of buizen zouden beschadigd raken bij de ontgraving, [...]

Reacties uitgeschakeld voor 11.16 Wat met de schade door het afgraven aan bijvoorbeeld waterleidingen, stroom, terras of eventuele verzakkingen of scheuren of het afsterven van bomen na herplanting? Wie is daar financieel verantwoordelijk voor? – 20/12/23

4.8 Wat met de inkomsten die tuineigenaren/aannemers nu verliezen door stilstand als gevolg van de PFOS-vervuiling? – 20/12/2023

Door |2023-12-20T09:22:31+00:0020-12-2023||

Tuinwerkzaamheden blijven gewoon mogelijk. Voor aannemers in de zone 1A en 1B geldt een regeling voor grondverzet waardoor er geen stilstand zou mogen zijn als gevolg van bodemverontreiniging.

Reacties uitgeschakeld voor 4.8 Wat met de inkomsten die tuineigenaren/aannemers nu verliezen door stilstand als gevolg van de PFOS-vervuiling? – 20/12/2023

4.7 Zal er een compensatie zijn voor materiële schade aan bijvoorbeeld planten/bomen/gebouwen als gevolg van de saneringen? – 20/12/2023

Door |2023-12-20T09:21:16+00:0020-12-2023||

Voorafgaand en tijdens de werkzaamheden zullen verschillende maatregelen genomen worden om schade door werkzaamheden te voorkomen, inclusief evaluatie en opvolging door een boomchirurg, een stabiliteitsingenieur en een tuinexpert welke deel uitmaken van een technisch comité. Na het uitvoeren van de saneringswerkzaamheden zal een finaal expertiseverslag worden opgemaakt om eventuele schade te constateren. Verder zal [...]

Reacties uitgeschakeld voor 4.7 Zal er een compensatie zijn voor materiële schade aan bijvoorbeeld planten/bomen/gebouwen als gevolg van de saneringen? – 20/12/2023

4.6 Wordt er een financiële tegemoetkoming voorzien wegens het niet kunnen gebruiken van eieren, grondwater, groentetuin, fruitbomen en dergelijke per jaar? – 20/12/2023

Door |2023-12-20T09:20:13+00:0020-12-2023||

Bewoners die vinden dat ze schade of hinder lijden, kunnen dat steeds melden bij 3M. Onderbouwde klachten zullen worden bestudeerd.

Reacties uitgeschakeld voor 4.6 Wordt er een financiële tegemoetkoming voorzien wegens het niet kunnen gebruiken van eieren, grondwater, groentetuin, fruitbomen en dergelijke per jaar? – 20/12/2023

4.4 Wie betaalt er voor sanering na de sanering, als er een vaste constructie verwijderd wordt? Bijvoorbeeld paden die verwijderd worden of het afbreken van een tuinhuis? – 20/12/2023

Door |2023-12-20T09:17:56+00:0020-12-2023||

Kosten gelinkt aan grondverzet na het beëindigen van de saneringswerkzaamheden (inclusief nazorgperiode van 3 jaar) blijven wel voor rekening van diegene die het grondverzet laat uitvoeren. Dit geldt eveneens voor alle andere locaties in Vlaanderen waarop een bodemverontreiniging aanwezig is.

Reacties uitgeschakeld voor 4.4 Wie betaalt er voor sanering na de sanering, als er een vaste constructie verwijderd wordt? Bijvoorbeeld paden die verwijderd worden of het afbreken van een tuinhuis? – 20/12/2023

4.3 Zal ik financiële compensatie ontvangen? – 22/03/2023

Door |2023-12-20T08:17:51+00:0015-03-2023||

We verwachten dat uw eigendom zijn waarde behoudt, precies door de uitvoering van de bodemsaneringswerken. Het is ook zo dat zowel huidige eigenaars als potentiële nieuwe eigenaars geen kosten hoeven te maken voor het bodemonderzoek en/of een eventuele sanering. Kosten gelinkt aan grondverzet blijven wel voor rekening van diegene die het grondverzet laat uitvoeren. [...]

Reacties uitgeschakeld voor 4.3 Zal ik financiële compensatie ontvangen? – 22/03/2023

4.1 Worden de verwijderde of beschadigde zaken vergoed? – 22/03/2023

Door |2023-12-20T08:18:31+00:0015-03-2023||

De tuinexpert zal de te saneren percelen individueel bezoeken en hiervan een expertiseverslag opmaken. Hierbij wordt per tuin zowel de waarde van de beplanting en andere elementen zoals vijver of tuinhuis, als ook de kosten van de werkuren ingeschat aan de hand van huidige prijzen. 3M betaalt voor de verwijderde elementen van de tuin [...]

Reacties uitgeschakeld voor 4.1 Worden de verwijderde of beschadigde zaken vergoed? – 22/03/2023
Go to Top