We verwachten dat uw eigendom zijn waarde behoudt, precies door de uitvoering van de bodemsaneringswerken.

Het is ook zo dat zowel huidige eigenaars als potentiële nieuwe eigenaars geen kosten hoeven te maken voor het bodemonderzoek en/of een eventuele sanering.

Kosten gelinkt aan grondverzet blijven wel voor rekening van diegene die het grondverzet laat uitvoeren. Dit geldt eveneens voor alle andere locaties in Vlaanderen waarop een bodemverontreiniging aanwezig is.

Gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen worden niet financieel gecompenseerd.