Tenzij de grond zelf een risicogrond is (omwille van vroegere activiteiten op de grond), kan een overdracht plaatsvinden met het bodemattest. Er is nog geen bodemsaneringsproject opgesteld voor de zones buiten zone 1A. De impact van de sanering op deze gronden is dus nog niet bekend. De bodemsaneringsdeskundige heeft de verontreingingscontour ingetekend op basis van staalnames verspreid over het gebied. Het is hiervoor niet nodig dat elk perceel afzonderlijke bemonsterd wordt.