2. Bodemattesten Archieven - IGEMO

2.6 Kan mijn bodemattest worden gewijzigd: momenteel staat in mijn bodemattest dat de eigenaar dient te saneren terwijl in de begeleidende brief staat dat 3M moet saneren? – 20/12/23

Door |2023-12-20T09:09:25+00:0020-12-2023||

Het bodemattest is perceelgevoelig. Het bodemattest vermeldt voor de meeste gronden 'de bodemverontreiniging, aangetroffen in dit bodemonderzoek, is niet tot stand gekomen op deze grond. De saneringsplicht rust bij de eigenaar of gebruiker van de grond waar de bodemverontreiniging tot stand kwam.' Er wordt dus niet vermeld dat de eigenaar moet saneren. Enkel in [...]

Reacties uitgeschakeld voor 2.6 Kan mijn bodemattest worden gewijzigd: momenteel staat in mijn bodemattest dat de eigenaar dient te saneren terwijl in de begeleidende brief staat dat 3M moet saneren? – 20/12/23

2.5 Houdt het schrijven van OVAM in dat we moeten saneren om een positief bodemattest te kunnen krijgen bij verkoop? Waarom is er geen keuze gelaten voor mensen die meer dan 1,5 km van 3M wonen om niet te saneren en toch een bodemattest te krijgen waarbij bij verkoop de nieuwe eigenaar een positief attest krijgt, maar de verbintenis aangaat om geen moestuin en geen kippen te houden? Zonder specifieke meting op elk individueel perceel, gaat OVAM zijn boekje niet te buiten om sanering op te leggen? – 20/12/23

Door |2023-12-20T09:06:40+00:0020-12-2023||

Tenzij de grond zelf een risicogrond is (omwille van vroegere activiteiten op de grond), kan een overdracht plaatsvinden met het bodemattest. Er is nog geen bodemsaneringsproject opgesteld voor de zones buiten zone 1A. De impact van de sanering op deze gronden is dus nog niet bekend. De bodemsaneringsdeskundige heeft de verontreingingscontour ingetekend op basis [...]

Reacties uitgeschakeld voor 2.5 Houdt het schrijven van OVAM in dat we moeten saneren om een positief bodemattest te kunnen krijgen bij verkoop? Waarom is er geen keuze gelaten voor mensen die meer dan 1,5 km van 3M wonen om niet te saneren en toch een bodemattest te krijgen waarbij bij verkoop de nieuwe eigenaar een positief attest krijgt, maar de verbintenis aangaat om geen moestuin en geen kippen te houden? Zonder specifieke meting op elk individueel perceel, gaat OVAM zijn boekje niet te buiten om sanering op te leggen? – 20/12/23

2.4 Hoe komt het dat ik in het verleden nog een goed bodemattest heb gekregen bij aankoop? Ze hebben toen nog een bodemtest gedaan en nu wordt gesproken van historische vervuiling? – 20/12/23

Door |2023-12-20T09:07:27+00:0020-12-2023||

Een bodemattest is perceelgevoelig. Het is niet duidelijk naar welke bodemtest wordt verwezen. Het bodemattest vermeldt de informatie die op dat ogenblik gekend is bij OVAM. Wanneer er goedgekeurde bodemonderzoeken voorhanden zijn, worden deze opgenomen op het bodemattest en dit naast gegevens afkomstig van de gemeente over risico-activiteiten.

Reacties uitgeschakeld voor 2.4 Hoe komt het dat ik in het verleden nog een goed bodemattest heb gekregen bij aankoop? Ze hebben toen nog een bodemtest gedaan en nu wordt gesproken van historische vervuiling? – 20/12/23

2.3 Wat zal er na de saneringswerken vermeld worden op mijn bodemattest? Krijgen we na saneringswerken automatisch een nieuw bodemattest? – 20/12/23

Door |2023-12-20T09:02:10+00:0020-12-2023||

Na de sanering zal het bodemattest vermelden dat er een bodemsanering werd uitgevoerd en dat geen verdere maatregelen nodig zijn. De bodemonderzoeken die zijn uitgevoerd, blijven vermeld op het bodemattest. Na de sanering ontvangt de eigenaar een bericht van de OVAM met een link naar het rapport van de sanering voor zijn grond. Er [...]

Reacties uitgeschakeld voor 2.3 Wat zal er na de saneringswerken vermeld worden op mijn bodemattest? Krijgen we na saneringswerken automatisch een nieuw bodemattest? – 20/12/23

2.2 Ik heb een bodemattest ontvangen maar er is geen meting op ons perceel uitgevoerd. Hoe is de vervuiling op mijn perceel berekend en worden er nog stalen genomen van mijn perceel voordat men gaat saneren? – 20/12/23

Door |2023-12-20T09:00:46+00:0020-12-2023||

De bodemsaneringsdeskundige heeft de verontreingingscontour ingetekend op basis van staalnames verspreid over het gebied. Het is hiervoor niet nodig dat elk perceel afzonderlijk bemonsterd wordt. Voor zone 1A is niet voorzien om stalen te nemen van individuele percelen, tenzij er recent werken op het perceel zijn uitgevoerd waarbij de toplaag is vervangen of het [...]

Reacties uitgeschakeld voor 2.2 Ik heb een bodemattest ontvangen maar er is geen meting op ons perceel uitgevoerd. Hoe is de vervuiling op mijn perceel berekend en worden er nog stalen genomen van mijn perceel voordat men gaat saneren? – 20/12/23

2.1 Wat gaat er precies op de bodemattesten staan na sanering? – 22/03/23

Door |2023-12-20T08:19:33+00:0015-03-2023||

Na het uitvoeren van de bodemsaneringswerken zal er nog sprake zijn van een restverontreiniging. Het zal niet mogelijk zijn om alle verontreiniging volledig te verwijderen van een perceel. Op een bodemattest worden alle uitgevoerde bodemonderzoeken vermeld met betrekking tot het kadastraal perceel. Na de saneringswerken zullen nieuwe bodemattesten opgemaakt worden waarop ook zal vermeld [...]

Reacties uitgeschakeld voor 2.1 Wat gaat er precies op de bodemattesten staan na sanering? – 22/03/23
Go to Top