Kosten gelinkt aan grondverzet na het beëindigen van de saneringswerkzaamheden (inclusief nazorgperiode van 3 jaar) blijven wel voor rekening van diegene die het grondverzet laat uitvoeren. Dit geldt eveneens voor alle andere locaties in Vlaanderen waarop een bodemverontreiniging aanwezig is.