Het Bodemdecreet voorziet geen regeling voor vergoeding van schade ten gevolge van verontreiniging.