Bewoners die vinden dat ze schade of hinder lijden, kunnen dat steeds melden bij 3M. Onderbouwde klachten zullen worden bestudeerd.